3 C
Baku
Saturday, March 2, 2024

Data Governance Analyst – PASHA Holding

0
Data Governance Analyst – PASHA Holding
Bakı
27.04.2021

PASHA Holding invites candidates to fill the position of Data Governance Analyst. This is a role within the Chief Data Office focused on unlocking the potential of data for PASHA Group, in order to realize tangible value. As part of the Chief Data Office and as an enterprise Data Governance Analyst you will play a critical part in embedding effective data governance and data management across the group; supporting and embedding the creation of a positive data culture; and ensuring the availability of high quality, well understood data to support business decision making and drive value realization.

Job description:

• Provide Data Governance/Data Management advice to all areas of the business, including change projects;
• Collaborate with Data Owners, Data Stewards and other data role holders to achieve desired outcomes in a pragmatic way;
• Central point of contact for Data Governance
• Build and maintain relationships with key stakeholders ensuring that the function delivers a quality service;
• Develop and maintain Data Governance/Management training, awareness and communications to ensure the message around data are is understood;
• Applies judgement to deliver outcomes, evaluating a range of potential solutions, considering the impact and data risk;
• Manage Data Governance Forums and ensure all inputs and outputs for these forums are delivered in a timely manner;
• Identifies and anticipates the need for changes to continuously improve quality and efficiency of output;
• Manages resources and risks using expert judgment, know-how and experience;
• Own the delivery of key data governance and data management deliverables and outcomes;
• Proactively promotes and manages data governance awareness throughout the business;

Experience, Competencies and Skills Required:

• Self-motivated and quick learner;
• Experience in running change projects;
• Experience in working with data;
• Understands Data and IT risk and the impact on the organization;
• Ability to build collaborative relationships, facilitating, challenging and bringing ideas together to solve problems;
• Experience working with a range of senior stakeholders, managing relationships, and flexing approach to support different levels of data maturity and priorities;
• Effective time management, prioritization and organizational skills that ensures deadlines are met
• Highly developed organization and problem solving skills;
• Experience working in financial services / insurance industry;

Not mandatory but desirable skills:

• Strong practical experience of working in a data governance/management team at a significant organization;
• A deep understanding of the core capabilities and principles within data management and hands-on with at least one of the following: data strategy, data quality, data governance, data ownership, data regulation, meta-data management
• Fluency in Azerbaijani, English and Russian;
• Availability of Project Management certificates is beneficial;
• Working knowledge of MS Suite;
• Knowledge of Finance/Insurance market is preferable;

How to apply:

Interested candidates are requested to submit:
• CV to [email protected];
• Put “Data Governance Analyst” in the subject line;
• CVs should be sent by the May 26, 2021.

Attention: The candidates will go through initial CV screening review. Those candidates ONLY who succeeds based on CV screening will be contacted via email and/or phone and will be invited to interview.

 

PAŞA Holdinq Məlumatların İdarəedilməsi üzrə Analitik vakansiyasını doldurmaq üçün namizədləri dəvət edir. Bu, Baş Data Ofisində, vacib dəyərin ortaya qoyulması ilə PAŞA Qrup üçün potensial məlumat bazasını üzə çıxartmağı hədəf alan bir vəzifədir. Baş Data Ofisi çərçivəsində və Məlumatların İdarəedilməsi üzrə Analitik kimi, siz qrup daxilində məlumatların səmərəli idarəedilməsi və nəzarətinin həyata keçirilməsində çox yaxından iştirak edəcək; məlumatın müsbət formada təkmilləşdirilməsini həyata keçirəcək və buna dəstək olacaq, biznesdə qərar vermə və dəyərin əldə edilməsinə təkan vermək üçün yüksək keyfiyyətli, yaxşı anlaşılan məlumatların ortaya qoyulmasını təmin edəcəksiniz.

İşin təsviri:

• Dəyişik layihələr də daxil olmaqla biznesin bütün sahələri üçün Məlumatın İdarəedilməsi/Nəzarətinin təminatı;
• Praqmatik yol ilə arzu olunan nəticələrin əldə edilməsi üçün Məlumat Sahibləri, Məlumat Rəhbərləri və digər məlumat idarəediciləri ilə əməkdaşlıq;
• Məlumatın İdarəedilməsində əsas əlaqələndirici;
• Funksiyanın keyfiyyətli fəaliyyətini təmin etmək məqsədilə əsas maraqlı tərəflər ilə əlaqələrin yaradılması və idarəedilməsi;
• Məlumatların anlaşılmasını təmin etmək məqsədilə Məlumatların İdarəedilməsinə dair təlim, təbliğat və kommunikasiyaların qurulması və idarə edilməsi;
• Nəticələrin əldə edilməsinə dair mühakimə yürüdülməsi, potensial həll yollarının qiymətləndirilməsi, təsir və məlumat risklərinin nəzərdən keçirilməsi;
• Məlumatın İdarəedilməsi Forumlarının idarə edilməsi, bu forumlara verilənlərin və nəticələrin vaxtında təminatı;
• Keyfiyyət və nəticələrin səmərəliliyini davamlı olaraq yüksəldilməsi üçün ehtiyacların müəyyən edilməsi və proqnozlaşdırılması;
• Mütəxəssis fikri, nou-hau və təcrübəsini tətbiq etməklə resurs və risklərin idarə edilməsi;
• Əsas məlumatın idarəçiliyi və nəzarətinə dair verilən biliklərə və nəticələrin əldə edilməsi bacarıqlarına yiyələnməsi;
• İşdə məlumatın idarə edilməsinin aktiv təşviqi və idarə edilməsi;

Tələb olunan Təhsil, Təcrübə və Bacarıqlar:

• Özünü motivasiya edən və tez öyrənən;
• Dəyişiklik layihələrinin icrası təcrübəsi;
• Məlumatlarla işləmə təcrübəsi;
• Məlumat və İT riskinin və onun təşkilat üzərində təsirinin anlayışı;
• Əməkdaşlıqların qurulması, sorğulama və problemləri həll etmək üçün fikirləri bir araya gətirmək bacarığı;
• Bir sıra maraqlı tərəflər ilə birlikdə iş təcrübəsi, əlqələrin idarəedilməsi və müxtəlif məlumat yetkinliyini və prioritetlərini dəstəkləmək üçün çevik yanaşma;
• Son təslim tarixlərininəzər alaraq zamanın səmərəli idarəedilməsi, prioritetləşdirmə və təşkilati bacarıqlar;
• Yüksək inkişaf etmiş təşkilati və problemlərin həll edilməsi bacarıqları;
• Maliyyə xidmətləri / sığorta sənayesində iş təcrübəsi;

Tələb olunmayan, lakin arzuolunan bacarıqlar:

• Böyük şirkətlərin birində məlumatların idarəedilməsi/nəzarəti komandasında iş təcrübəsi;
• Məlumatların idarəedilməsinə dair əsas bacarıq və prinsiplərin dərindən biliyi və aşağıdakılardan ən azından birinə dair təcrübə: məlumat strategiyası, məlumat keyfiyyəti, məlumatların idarəedilməsi, məlumata yiyələnmək, məlumatların tənzimlənməsi, metadatanın idarəedilməsi;
• Azərbaycan, ingilis və rus dillərinin sərbəst biliyi;
• Layihələrin idarəedilməsi sahəsində sertifikasiya üstünlükdür;
• MS Ofis proqramları ilə işləmə bacarığı;
• Maliyyə/Sığorta bazarı biliyi üstünlükdür;

Müraciət etmə qaydaları:

Maraqlanan namizədlərdən aşağıda göstərilən qaydada müraciət etmək xahiş olunur:

• CV [email protected] ünvanına göndərilməlidir;
• Mövzu sətrində “Məlumatların İdarəedilməsi üzrə Analitik” qeyd olunmalıdır;
• CV-lər 26 may, 2021-ci il tarixinə qədər göndərilməlidir.

Diqqət: Müraciət edən namizədlərin CV-ləri seçim üçün ilkin baxışdan keçiriləcəkdir. İlkin CV seçimi zamanı qeyd edilən tələblərə uyğun namizədlər ilə e-poçt və / və ya telefon vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərlər.

İşin aid olduğu sahə

KateqoriyaDigər şirkətlər