Data Governance Manager – PASHA Holding

  Bakı
  Posted 2 months ago

  PASHA Holding invites experienced candidates to fill the position of Data Governance Manager.

  Job description:

  • Set up the data governance organization and clarify roles and responsibilities of senior management, the data governance officer, business and divisions across the firm;
  • Develop policies, procedures and standards on data management, data classification, data quality, cross-border data transfer;
  • Maintain policies, procedures and standards;
  • Work with Strategic Assets to implemented policies, procedures and standards at their organization;
  • Establish data governance performance evaluation mechanism, generate reports and present data governance progress regularly, and escalate potential issues to the management;
  • Communicate and collaborate with business and divisions to implement data governance framework and roadmap;

  Experience, Competencies and Skills Required:

  • 7+ years of experience in function, including minimum 2 years of industry specific work experience;
  • Experience working on a broad range of data engagements in areas such as Data Lineage, Data Governance, Data Quality, Management Reporting, Master and Meta Data Management;
  • Experience using Data Governance tools such as Collibra would be an advantage;
  • Experience of Reporting and analytics tools such as MicroStrategy, Tableau, PowerBI would be an advantage;
  • Strong interpersonal and negotiation skills; track record of ability to influence a diverse group of stakeholders;
  • Strong analytical, problem solving, organizational and time management skills;
  • The ability to manage multi-task effectively and interact in a matrixed organization;
  • Availability of Project Management certificates is beneficial;
  • Fluency in Azerbaijani, English and Russian;
  • Working knowledge of MS Suite;
  • Knowledge of Finance/Insurance market is preferable;
  • Knowledge of Data Governance Policies & Procedures, Data Quality Dimensions / concepts, data bases and data base concepts;
  • Clear, concise communications and being able to translate technical jargon into business understandings;
  • Individual who can drive project decisions and navigate technical issues across multiple teams;

  How to apply:

  Interested candidates are requested to submit:
  • CV to [email protected];
  • Put “Data Governance Manager” in the subject line;
  • CVs should be sent by the December 17, 2020.

  Attention: The candidates will go through initial CV screening review. Those candidates ONLY who succeeds based on CV screening will be contacted via email and/or phone and will be invited to interview.

   

  PAŞA Holdinq “Datanın idarəedilməsi üzrə menecer” vakansiyasını doldurmaq üçün təcrübəli namizədləri dəvət edir.

  İşin təsviri:

  • Datanın idarəedilmsinin təşkili, eyni zamanda yüksk rəhbərliyin, datanın idarəedilməsi üzrə menecerin, şirkətin və onun bütün bölmələrinin rol və vəziflərinin müəyyənləşdirilməsi;
  • Datanın idarəedilməsi, təsnifatı, keyfiyyəti, habelə transsərhəd datanın ötürülməsi ilə bağlı siyasət, prosedur və standartların hazırlanması;
  • Siyasət, prosedur və standartların tənzimlənməsi;
  • Siyasət, prosedur və standartların tətbiqi v tənzimlənməsi istiqamətində Strateji Aktivlər ilə əməkdaşlıq;
  • Datanın idarəedilməsi effektivliyinin qiymətləndirilməsi, bu sahədə irəliləyişlər barədə mütəmadi olaraq hesabatların hazırlanması və təqdimatı, eyni zamanda potensial problemlərin rəhbərliyə çatdırması üçün mexanizmin yaradılması;
  • Datanın idarəedilməsi çərçivələrinin və yollarının tətbiq edilməsi şirkətlər və bölmələr ilə əlaqələrin qurulması və əməkdaşlıq;

  Tələb olunan Təhsil, Təcrübə və Bacarıqlar:

  • Müvafiq istiqamət üzrə ən az 2 illik iş təcrübəsi daxil olmaqla ümumi fəaliyyətdə ən azı 7 il peşəkar təcrübə;
  • Data xəritəsi, data idarəedilməsi, data keyfiyyəti, rəhbərliyə hesabatlıq, master- və metadata idarəedilməsi kimi sahələrdə təcrübə
  • Collibra kimi Data idarəedilməsi vasitələrindən istifadə təcrübəsi üstünlükdür;
  • Hesabatlılıq sahəsində eyni zamanda MicroStrategy, Tableau, PowerBI kimi analitik vasitələrlə iş təcrübəsi üstünlükdür;
  • Güclü ünsiyyət və danışıq aparma bacarıqları; müxtəlif tərəflər qrupuna təsir etmək qabiliyyəti;
  • Güclü analitik, problem həlletmə, təşkilati və vaxt idarəetmə bacarıqları;
  • Bir çox tapşırığı eyni zamanda effektiv idarəetmə və matris quruluşlu təşkilatda qarşılıqlı əlaqə qurma bacarığı;
  • Layihələrin idarəedilməsi sahəsində sertifikatlarının mövcudluğu üstünlükdür;
  • Azərbaycan, ingilis və rus dillərinin səlis biliyi;
  • MS Suite proqramının tətbiqi bilikləri;
  • Maliyyə/sığorta bazarı sahələrinin biliyi üstünlükdür;
  • Data idarəetmə siyasətləri və prosedurları, Data keyfiyyəti ölçüləri/konsepsiyaları, Data bazaları və Data bazaları konsepsiya anlayışları;
  • Aydın, yığcam kommunikasiya və texniki terminalogiyanı hər kəsə anlaşılacaq dilə çevirə bilmək bacarığı;
  • Layihə qərarlarını həyata keçirməli və fərqli komandalar arasında texniki məsələləri idarəetmə bacarığı;

  Müraciət etmə qaydaları:

  Maraqlanan namizədlərdən aşağıda göstərilən qaydada müraciət etmək xahiş olunur:

  • CV [email protected] ünvanına göndərilməlidir;
  • Mövzu sətrində “Datanın idarəedilməsi üzrə menecer” qeyd olunmalıdır;
  • CV-lər 17 dekabr, 2020-ci il tarixinə qədər göndərilməlidir.

  Diqqət: Müraciət edən namizədlərin CV-ləri seçim üçün ilkin baxışdan keçiriləcəkdir. İlkin CV seçimi zamanı qeyd edilən şərtlərə uyğun namizədlər ilə e-poçt və / və ya telefon vasitəsilə əlaqə saxlanılacaq.

  Job Features

  Job CategoryDigər şirkətlər

  Apply Online


  Kredit müraciəti

  Sizin müraciətiniz banka göndərildi.