19 C
Baku
Saturday, May 25, 2024

Data Governance Manager – PASHA Holding

0
Data Governance Manager – PASHA Holding
Bakı
17.11.2020

PASHA Holding invites experienced candidates to fill the position of Data Governance Manager.

Job description:

• Set up the data governance organization and clarify roles and responsibilities of senior management, the data governance officer, business and divisions across the firm;
• Develop policies, procedures and standards on data management, data classification, data quality, cross-border data transfer;
• Maintain policies, procedures and standards;
• Work with Strategic Assets to implemented policies, procedures and standards at their organization;
• Establish data governance performance evaluation mechanism, generate reports and present data governance progress regularly, and escalate potential issues to the management;
• Communicate and collaborate with business and divisions to implement data governance framework and roadmap;

Experience, Competencies and Skills Required:

• 7+ years of experience in function, including minimum 2 years of industry specific work experience;
• Experience working on a broad range of data engagements in areas such as Data Lineage, Data Governance, Data Quality, Management Reporting, Master and Meta Data Management;
• Experience using Data Governance tools such as Collibra would be an advantage;
• Experience of Reporting and analytics tools such as MicroStrategy, Tableau, PowerBI would be an advantage;
• Strong interpersonal and negotiation skills; track record of ability to influence a diverse group of stakeholders;
• Strong analytical, problem solving, organizational and time management skills;
• The ability to manage multi-task effectively and interact in a matrixed organization;
• Availability of Project Management certificates is beneficial;
• Fluency in Azerbaijani, English and Russian;
• Working knowledge of MS Suite;
• Knowledge of Finance/Insurance market is preferable;
• Knowledge of Data Governance Policies & Procedures, Data Quality Dimensions / concepts, data bases and data base concepts;
• Clear, concise communications and being able to translate technical jargon into business understandings;
• Individual who can drive project decisions and navigate technical issues across multiple teams;

How to apply:

Interested candidates are requested to submit:
• CV to [email protected];
• Put “Data Governance Manager” in the subject line;
• CVs should be sent by the December 17, 2020.

Attention: The candidates will go through initial CV screening review. Those candidates ONLY who succeeds based on CV screening will be contacted via email and/or phone and will be invited to interview.

 

PAŞA Holdinq “Datanın idarəedilməsi üzrə menecer” vakansiyasını doldurmaq üçün təcrübəli namizədləri dəvət edir.

İşin təsviri:

• Datanın idarəedilmsinin təşkili, eyni zamanda yüksk rəhbərliyin, datanın idarəedilməsi üzrə menecerin, şirkətin və onun bütün bölmələrinin rol və vəziflərinin müəyyənləşdirilməsi;
• Datanın idarəedilməsi, təsnifatı, keyfiyyəti, habelə transsərhəd datanın ötürülməsi ilə bağlı siyasət, prosedur və standartların hazırlanması;
• Siyasət, prosedur və standartların tənzimlənməsi;
• Siyasət, prosedur və standartların tətbiqi v tənzimlənməsi istiqamətində Strateji Aktivlər ilə əməkdaşlıq;
• Datanın idarəedilməsi effektivliyinin qiymətləndirilməsi, bu sahədə irəliləyişlər barədə mütəmadi olaraq hesabatların hazırlanması və təqdimatı, eyni zamanda potensial problemlərin rəhbərliyə çatdırması üçün mexanizmin yaradılması;
• Datanın idarəedilməsi çərçivələrinin və yollarının tətbiq edilməsi şirkətlər və bölmələr ilə əlaqələrin qurulması və əməkdaşlıq;

Tələb olunan Təhsil, Təcrübə və Bacarıqlar:

• Müvafiq istiqamət üzrə ən az 2 illik iş təcrübəsi daxil olmaqla ümumi fəaliyyətdə ən azı 7 il peşəkar təcrübə;
• Data xəritəsi, data idarəedilməsi, data keyfiyyəti, rəhbərliyə hesabatlıq, master- və metadata idarəedilməsi kimi sahələrdə təcrübə
• Collibra kimi Data idarəedilməsi vasitələrindən istifadə təcrübəsi üstünlükdür;
• Hesabatlılıq sahəsində eyni zamanda MicroStrategy, Tableau, PowerBI kimi analitik vasitələrlə iş təcrübəsi üstünlükdür;
• Güclü ünsiyyət və danışıq aparma bacarıqları; müxtəlif tərəflər qrupuna təsir etmək qabiliyyəti;
• Güclü analitik, problem həlletmə, təşkilati və vaxt idarəetmə bacarıqları;
• Bir çox tapşırığı eyni zamanda effektiv idarəetmə və matris quruluşlu təşkilatda qarşılıqlı əlaqə qurma bacarığı;
• Layihələrin idarəedilməsi sahəsində sertifikatlarının mövcudluğu üstünlükdür;
• Azərbaycan, ingilis və rus dillərinin səlis biliyi;
• MS Suite proqramının tətbiqi bilikləri;
• Maliyyə/sığorta bazarı sahələrinin biliyi üstünlükdür;
• Data idarəetmə siyasətləri və prosedurları, Data keyfiyyəti ölçüləri/konsepsiyaları, Data bazaları və Data bazaları konsepsiya anlayışları;
• Aydın, yığcam kommunikasiya və texniki terminalogiyanı hər kəsə anlaşılacaq dilə çevirə bilmək bacarığı;
• Layihə qərarlarını həyata keçirməli və fərqli komandalar arasında texniki məsələləri idarəetmə bacarığı;

Müraciət etmə qaydaları:

Maraqlanan namizədlərdən aşağıda göstərilən qaydada müraciət etmək xahiş olunur:

• CV [email protected] ünvanına göndərilməlidir;
• Mövzu sətrində “Datanın idarəedilməsi üzrə menecer” qeyd olunmalıdır;
• CV-lər 17 dekabr, 2020-ci il tarixinə qədər göndərilməlidir.

Diqqət: Müraciət edən namizədlərin CV-ləri seçim üçün ilkin baxışdan keçiriləcəkdir. İlkin CV seçimi zamanı qeyd edilən şərtlərə uyğun namizədlər ilə e-poçt və / və ya telefon vasitəsilə əlaqə saxlanılacaq.

İşin aid olduğu sahə

KateqoriyaDigər şirkətlər