17 C
Baku
Şənbə, Oktyabr 23, 2021

Data Scientist Team Lead – PASHA Bank

0
Data Scientist Team Lead – PASHA Bank
Bakı
22.01.2021

Data Scientist Team Lead

Role description and responsibilities:

Job description:

PASHA Bank is looking for a Data Scientist Team Lead who will be responsible for managing the team of 3-5 data scientists.

Statement of duties

Managing a team of data scientists

• Detailed planning (incl. schedules, deadlines and key milestones) and resource allocation for analytical projects
• Set tasks for data scientists, supervise their work with hands-on involvement in model development
• Train and provide hands-on (coding) guidance for the team members
• Support data science team recruitment

Building analytics models

• Interpret and analyze data from multiple sources (structured and unstructured data both from internal and external sources: transaction data, client business information, credit bureau data, etc.) to produce imaginative solutions and insights
• Prepare structured and unstructured data (cleaning, wrangling, editing), ensure data quality and integrity
• Develop new models to improve bank’s products and processes (selected model examples: risk scoring, propensity models, client segmentation, etc.)

Translate insights to impactful recommendations

• Communicate with the Members of the Executive Board: understand, translate and map strategic priorities into analytical projects
• Collaborate closely with engineering and product development teams
• Present models to the key stakeholders, explain them in a digestible way

Knowledge, experience and skills required:

• Bachelor’s/Master’s degree in quantitative discipline (e.g., statistics, mathematics or econometrics, physics or any related field)
• 2+ years of professional experience in managing a team of data scientists (setting tasks, organizing and scheduling work, building and developing the team)
• 2+ years of professional experience in building machine learning models in banks
• Successfully completed projects using data analysis and machine learning technologies
• 4+ years of professional experience using statistical computer languages and excellent knowledge of data analysis and machine learning libraries (at least one of the following: Python (Pandas, NumPy, scikit-learn, Scipy, TensorFlow) or R)
• 4+ years of experience with additional programming languages and data analytics instruments (SQL, Alteryx and other)
• Advanced knowledge of machine learning, statistical and data mining techniques and strong experience in their usage
• Understanding of broad banking issues and analytics usage in banking
• Excellent written and verbal communication skills for coordinating across teams
• Fluent in Azerbaijani and English, both verbal and written; working knowledge of Russian would be considered as an advantage

Interested Candidates please send your CV to [email protected] indicating “Data Scientist Team Lead” in the subject line of your message. Otherwise, your candidacy will not be considered.

Data Scientist Qrup rəhbəri

İşin təsviri və vəzifələri:

İş barədə məlumat:

PAŞA Bank, 3-5 nəfərdən ibarət Data scientistlər qrupunu idarə edəcək Data Scientist Qrup rəhbəri axtarır.

Vəzifə öhdəlikləri:

Data scientistlər qrupunu idarə etmək

• Detallı və ətraflı planlaşdırma (cədvəllər, deadline və əsas mərhələlər daxil olmaqla), analitik layihələr üçün resurs bölgüsü
• Data scientistlər üçün tapşırıqların təyin edilməsi, onların işinə nəzarət etməklə yanaşı modellərin hazırlanmasında iştirak etmək
• Qrup üzvləri üçün təlimlərin keçirilməsi, və onların praktik təlimatlarla təmin edilməsi
• Data scientistlərin işə qəbul prosesində dəstək göstərilməsi

Analitik modellərin qurulması

• Yaradıcı həllərin və ideyaların əldə olunması üçün bir çox mənbələrdən (həm daxili, həm də xarici mənbələrdən strukturlaşdırılmış və strukturlaşdırılmamış məlumatlar: əməliyyat məlumatları, müştəri işgüzar məlumatları, kredit bürosu məlumatları və s.) verilənlərin şərh edilməsi və təhlili
• Strukturlaşdırılmış və strukturlaşdırılmamış məlumatların hazırlanması (qaydaya salınması, emalı, redaktə edilməsi), məlumatların keyfiyyətinin və bütövlüyünün təmin edilməsi
• Bankın məhsullarını və prosesləri təkmilləşdirmək məqsədilə yeni modellərin hazırlanması (seçilmiş model nümunələri: risk skorinq, meyl modelləri, müştəri seqmentasiyası və s.)

Ideyaları təsirli tövsiyələrə çevrilməsi

• İdarə heyəti üzvləri ilə əlaqə qurulması: strateji prioritetləri anlaşılması, icrası və analitik layihələrə daxil edilməsi
• Mühəndislik və məhsul hazırlayan qruplar ilə sıx əməkdaşlığın aparılması
• Modellərin əsas tərəfdaşlara təqdim olunması və onların asanlıqla başa düşülən formada izah edilməsi

Tələb olunan ixtisas və bacarıqlar:

• Təhsil: Kompüter elmləri, statistika, tətbiqi riyaziyyat və ya digər müvafiq sahə üzrə bakalavr/magistr dərəcəsi
• Data scientistlərdən ibarət qrupun idarə edilməsi üzrə 2 ildən artıq peşəkar təcrübə (vəzifələrin və işin bölgüsü və planlaşdırılması, komandanın yaradılması və inkişafı)
• Banklarda maşın öyrənmə modelləri hazırlamaqda 2 illik peşəkar təcrübə
• Məlumat təhlili və maşın öyrənmə texnologiyalarından istifadə edərək uğurla başa çatdırılan layihələr
• Proqramlaşdırma dillərindən istifadədə 4 ildən artıq peşəkar təcrübə və məlumatların təhlili və maşın öyrənmə kitabxanaları üzrə mükəmməl biliklər (seçilənlərdən ən az biri: Python (Pandas, NumPy, scikit-learn, Scipy, TensorFlow) və ya R)
• Əlavə proqramlaşdırma dilləri və data analitika alətləri (SQL, Alteryx və digərləri) üzrə 4 ildən artıq təcrübə
• Maşın öyrənmə, statistika və data mining texnikaları haqqında qabaqcıl biliklər və qeyd olunanların istifadəsində kifayət qədər təcrübə
• Bankçılıq və analitika təhlili üzrə təcrübə
• Yaxşı ünsiyyət və danışıq bacarıqları
• Azərbaycan və ingilis dillərini mükəmməl; Rus dilini bilmək bir üstünlük kimi qəbul ediləcəkdir

Göstərilən tələblərə cavab verən namizədlər öz CV-lərini [email protected] elektron ünvanına göndərə bilərlər.Məktubun mövzu hissəsində müraciət edilən vəzifə adının “Data Scientist Qrup rəhbəri” şəklində göstərilməsi xahiş edilir. Əks təqdirdə, müraciətiniz nəzərə alınmayacaqdır.

İşin aid olduğu sahə

KateqoriyaBank və BOKT işçisi