4 C
Baku
Friday, February 23, 2024

DWH developer/SQL developer – YapiKredi Bank

0
DWH developer/SQL developer – YapiKredi Bank
Yapi Kredi Azərbaycan/ Foto: Sabir Mirzə, banker.az
Bakı
06.05.2021

DWH developer/SQL developer

We are looking for a talented DWH developer/SQL developer who have a passion for creating complex and elegant user reports, building highly reliable and scalable services to our users. You will also actively collaborate with Business and other IT stakeholders to anticipate emergent needs and support business agility.

Job Description

• A work culture focused on innovation and creating lasting value for our customers.
• Contribute in all phases of the development lifecycle.
• Write reusable, well-documented code with clean integration interfaces and structure.
• Develop high-volume, low-latency applications for critical systems, delivering high-availability and performance.
• Analyzes and recommends new procedures and techniques to improve the supported systems.
• Interact with various IT teams and share knowledge effectively with all stakeholders.

Requirements/Qualifications

• BS or MS degree in Computer Science or in Computer Engineering
• Fundamentals of Computer Science (Algorithms and Data Structures)
• DWH (Data Warehouse) principles
• Knowledge of DBMS, OLAP cube and ETL
• Experience with BI Technology (Knowing Oracle BI is desirable)
• Experience with ODI and OBIEE tools is desirable.
• Knowledge on Oracle Databases and Data Models.
• Knowledge of SQL / PLSQL
• Version Control Systems: Knowing one of TFS, SVN, Git technologies
• Free research capability
• Good team player, result oriented attitude and analytical mind.
• Strong communicational and interpersonal skills.
• High energy and drive.
• Minimum 2 years experience in related field
• Experience in the banking sector is desirable
• The presence of a certificate on related fields is a priority.

Send your CV to e-mail address [email protected] by mentioning the position name in the subject line.
DWH developer/SQL developer

Kompleks və rahat istifadəçi hesabatları yaratmaq, müştərilərimizə yüksək dərəcədə etibarlı və genişləndirilə bilən xidmətlər yaratmaq həvəsi olan istedadlı DWH developer/SQL developer axtarırıq. Fövqəladə ehtiyacları qabaqcadan görmək və iş çevikliyini göstərməklə biznes və digər İT maraqlı tərəflərlə fəal şəkildə əməkdaşlıq edəcəksiniz.

İşin təsviri

• İnnovasiyaya və müştərilərimiz üçün qalıcı dəyər yaratmağa yönəlmiş bir iş mədəniyyəti.
• Proqramlaşdırma inkişaf ömrünün bütün mərhələlərində iştirak etmək.
• Tam inteqrasiya interfeysləri və sturukturu ilə yenidən istifadə edilə bilən, sənədləşdirilmiş bir kod yazmaq.
• Kritik sistemlər üçün yüksək həcmli, aşağı gecikməli tətbiqlər hazırlamaq, yüksək dayanıqlığı və performansı təmin etmək.
• Dəstəklənən sistemləri yaxşılaşdırmaq üçün yeni prosedurları və texnikaları təhlil etmək və tövsiyələr vermək.
• Müxtəlif İT komandaları ilə qarşılıqlı əlaqə qurmaq və məlumatları bütün maraqlı tərəflərlə səmərəli şəkildə bölüşmək.

Tələblər / keyfiyyətlər

• Kompüter Elmləri və ya Kompüter Mühəndisliyi üzrə Bakalavr və ya Magistr dərəcəsi
• Kompüter elminin əsasları (alqoritmlər və məlumat strukturları)
• DWH (Data Warehouse) prinsipləri
• DBMS, OLAP cube and ETL bilikləri
• BI Texnologiyaları ilə təcrübə (Oracle BI bilikləri arzu olunandır)
• ODI və OBIEE alətləri ilə təcrübə arzu olunandır.
• Oracle Database və Data Modelləri ilə bağlı biliklər.
• SQL / PLSQL bilikləri
• Versiya kontrol Sistemləri: TFS, SVN, Git texnologiyalarından birini bilmək
• Sərbəst araşdırma qabiliyyəti
• Yaxşı komanda təcrübəsi, nəticə yönümlü çalışma və analitik düşüncə.
• Güclü ünsiyyət və danışıq bacarıqları.
• Yüksək enerji və həvəsli çalışma
• Əlaqədar sahələrdə minimum 2 il təcrübə
• Bank sektorunda təcrübə arzu olunandır
• Əlaqədar sahə üzrə bir sertifikatın olması üstünlükdür.

CV-nizi mövzu hissəsində vəzifə adını qeyd edərək [email protected] elektron poçt ünvanına göndərə bilərsiniz.

İşin aid olduğu sahə

KateqoriyaBank və BOKT işçisi