5 C
Baku
Wednesday, February 21, 2024

İnzibati şöbənin baş mütəxəssis – VTB Bank

0
İnzibati şöbənin baş mütəxəssis – VTB Bank
Bakı
20.04.2021

Должность: Главный специалист Административного отдела

Требования

• Высшее образование, опыт работы в данной области не менее 3 (трех) лет;
• Умение работать с документацией;
• Умение работать с офисными компьютерными программами (Word, Excel);
• Умение подготавливать запросы по тендеру и отслеживание тендерных процессов.
• Cвободное владение русским языком

Должностные обязанности

• Чёткое и своевременное выполнение возложенных на него функций и указаний руководства;
• Прием, анализ и исполнение запросов структурных подразделений;
• Оформление заявок Административного отдела;
• Работа с поставщиками канцелярских и хозяйственных товаров Банка;
• Оформление административных договоров и договоров структурных подразделений;
• Контроль исполнения договоров, относящихся к деятельности Отдела;
• Обеспечение надлежащего хранения имеющихся документов;
• Осуществление анализа тендерных предложений контрагентов.

 

Vəzifəsi: İnzibati şöbənin baş mütəxəssis

Tələblər

• Ali təhsil, bu sahədə ən az 3 (üç) illlik iş təcrübəsi;
• Sənədlərlə işləmək bacarığı;
• Kompütredə ofis proqramları ilə işləmək bacarığı (Word, Excel);
• Tender sorğularını hazırlamaq və tender proseslərini izləmək bacarığı.
• Rus diində səlis danışıq

Vəzifələr

• Ona həvalə edilmiş funksiyaların və rəhbərliyin göstərişləinin dəqiq və vaxtında yerinə yetirilməsi;
• Struktur bölmələrin tələblərin qəbulu, təhlili və icrası;
• İnzibati şöbənin sorğularının rəsmiləşdirilməsi;
• Bankın dəftərxana ləvazimatları və təsərrüfat malları təchizatçıları ilə iş;
• İnzibati müqavilələrin və struktur bölmələrin müqavilələrinin rəsmilşdirilməsi;
• İdarənin fəaliyyəti ilə bağlı müqavilələrin icrasına nəzarət;
• Mövcud sənədlərin lazımı qaydada saxlanılmasının təmin edilməsi;
• Kontragentlərin tender təkliflərinin təhlili.

E-mail: [email protected] 

İşin aid olduğu sahə

KateqoriyaBank və BOKT işçisi