13 C
Baku
Çərşənbə, Dekabr 1, 2021

İş icraçısı (İzolyasiya sahəsi) – SOCAR

0
İş icraçısı (İzolyasiya sahəsi) – SOCAR
Sumqayıt
13.10.2021

Vəzifə haqqında məlumat
Vakansiyanın adı İş icraçısı (İzolyasiya sahəsi)
Elanın bitmə tarixi 15.10.2021
Keçid kodu 06807/2021 EXT
Müəssisə, Təşkilat Azərikimya İB
Struktur vahidi İzolyasiya sahəsi
Ştat vəzifəsinin adı iş icraçısı
Struktur vahidinin ünvanı Sumqayıt şəhəri, S.Vurğun küçəsi,1
Şəhər/rayon Sumqayıt şəhəri
Müqavilənin növü Müddətli
Əməyin ödənilmə dərəcəsi 11
Əmək haqqı 908.00 azn/aylıq
Əlavə məlumat Faktiki iş günlərinə görə 3 AZN yemək xərci verilir.
İş şəraiti Quruda
İş rejimi Tam iş vaxtı (həftədə 40 saat)
Əlavə məlumat
Yataqxana Təmin olunmur
İş yerinə çatdırılma Təmin olunmur
Sığorta Tibbi, Həyat
Binaların dam örtüklərində İzolyasiya işlərinin aparılması:
1.Binaların dam örtüklərində izolyasiya işlərinin aparılması barədə
tapşırıqlar vermək;
2.Binaların dam örtüklərində izolyasiya işlərinin aparılmasına hazırlıq
işlərinin görülməsinə nəzarət etmək;
3.Binaların dam örtüklərinin köhnə izolyasiya materiallarından
təmizlənməsinə nəzarət etmək;
4.Binaların dam örtüklərinin səthinə yeni izloyasiya materiallarının
vurulməsı üçün hazır vəziyyətə gətirilməsinə nəzarət etmək;
5.Binaların dam örtüklərinin səthinə yeni izolyasiya materiallarının
vurulməsı üçün izolyasıya materiallarının secilməsinə nəzarət etmək;
6.Binaların dam örtüklərinin səthinə yeni izolyasiya materiallarının
vurulmasına nəzarət etmək;
7.Binaların dam örtüklərində aparılmış işlərə yekun baxış keçirmək.
Su ötürücülərin quraşdırılması:
1.Su ötürücülərin quraşdırılması işlərinin aparılması barədə tapşırıqlar
vermək;
2.Su ötürücülərin quraşdırılmasına hazırlıq işlərinin görülməsinə nəzarət
etmək;
3.Su ötürücülərin quraşdırılması üçün binalarda məhəccərlərin və
ayaqaltıların quraşdırılmasına nəzarət etmək;
4.Su ötürücülərin quraşdırılmasına nəzarət etmək;
5.Quraşdırılmış su ötürücülərini layihə smeta sənədlərinə əsasən yoxlamaq.
Kompressorların və avadanlıqların izolyasiya işlərinin aparılması:
1.Kompressorların və avadanlıqların izolyasiya işlərinin aparılması barədə
tapşırıqlar vermək;
2.Kompressorların və avadanlıqların izolyasiya işlərinin aparılmasına hazırlıq
işlərinin görülməsinə nəzarət etmək;
3.Kompressorların və avadanlıqların səthindəki rənglərin qum və metal fırça
ilə təmizlənməsinə nəzarət etmək;
Vəzifə öhdəlikləri (funksiyalar)
4.Kompressorlara və avadanlıqlara antipas məhlulunun çəkilməsinə nəzarət
etmək;
5.Kompressorların və avadanlıqların rənglənməsi üçün rəng məhlulunun
seçilməsi, müvafiq qatqıların qatılmasına nəzarət etmək;
6.Kompressorların və avadanlıqların rənglənməsinə nəzarət etmək;
7.Kompressorların və avadanlıqların izolyasiyası ilə bağlı aparılmış işlərini
yoxlamaq.
Müxtəlif ölçülü məhsul xətlərinin izolyasiya olunması:
1.Müxtəlif ölçülü məhsul xətlərinin izolyasiya olunması işlərinin aparılması
barədə tapşırıqlar vermək;
2.Müxtəlif ölçülü məhsul xətlərinin izolyasiya olunmasına hazırlıq işlərinin
görülməsinə nəzarət etmək;
3.Müxtəlif ölçülü məhsul xətlərinin köhnə izolyasiya materiallarından
təmizlənməsinə nəzarət etmək;
4.Müxtəlif ölçülü məhsul xətlərinin səthinə yeni izolyasiya materiallarının
vurulması üçün hazır vəziyyətə gətirilməsinə nəzarət etmək;
5.Müxtəlif ölçülü məhsul xətlərinin səthinə yeni izolyasiya materiallarının
vurulması üçün izolyasıya materiallarının secilməsinə nəzarət etmək;
6.Müxtəlif ölçülü məhsul xətlərinin səthinə yeni izolyasiya materiallarının
vurulmasına nəzarət etmək;
7.Müxtəlif ölçülü məhsul xətlərində aparılmış işləri yoxlamaq və rəhbərliyə
məlumat vermək.
Müxtəlif ölçülü siyirtmələrin və qoruyucu klapanların izolyasiya olunması:
1.Müxtəlif ölçülü siyirtmələrin və qoruyucu klapanların izolyasiya olunması
işlərinin aparılması barədə tapşırıqlar vermək;
2.Müxtəlif ölçülü siyirtmələrin və qoruyucu klapanların izolyasiya olunması
işlərinin aparılmasına hazırlıq işlərinin görülməsinə nəzarət etmək;
3.Müxtəlif ölçülü siyirtmələrin və qoruyucu klapanların səthindəki rənglərin
qum və metal fırça ilə təmizlənməsinə nəzarət etmək;
4.Müxtəlif ölçülü siyirtmələrə və qoruyucu klapanlara antipas məhlulunun
çəkilməsinə nəzarət etmək;
5.Müxtəlif ölçülü siyirtmələrin və qoruyucu klapanların rənglənməsi üçün
rəng məhlulunun seçilməsi, müvafiq qatqıların qatılmasına nəzarət etmək;
6.Müxtəlif ölçülü siyirtmələrin və qoruyucu klapanların rənglənməsinə
nəzarət etmək;
7.Müxtəlif ölçülü siyirtmələrin və qoruyucu klapanların izolyasiya olunması
ilə bağlı aparılmış işlər haqqında sahə rəhbərliyinə məlumat vermək.
Nəzarət ölçü cihazlarının izolyasiya olunması:
1.Nəzarət ölçü cihazlarının izolyasiya olunması işlərinin aparılması barədə
tapşırıqlar vermək;
2.Nəzarət ölçü cihazlarının izolyasiya olunması işlərinin aparılmasına hazırlıq
işlərinin görülməsinə nəzarət etmək;
3.Nəzarət ölçü cihazlarının səthindəki rənglərin qum və metal fırça ilə
təmizlənməsinə nəzarət etmək;
4.Nəzarət ölçü cihazlarına antipas məhlulunun çəkilməsinə nəzarət etmək;
5.Nəzarət ölçü cihazlarının rənglənməsi üçün rəng məhlulunun seçilməsi,
müvafiq qatqıların qatılmasına nəzarət etmək;
6.Nəzarət ölçü cihazlarının rənglənməsinə nəzarət etmək;
7.Nəzarət ölçü cihazlarının izolyasiya olunması ilə bağlı aparılmış işlər
haqqında sahə rəisinə məlumat vermək.
İçməli və texniki su borularının izolyasiya olunması:
1.İçməli və texniki su borularının izolyasiya işlərinin aparılması barədə
tapşırıqlar vermək;
2.İçməli və texniki su borularının izolyasiya işlərinin aparılmasına hazırlıq
işlərinin görülməsinə nəzarət etmək;
3.İçməli və texniki su borularının köhnə izolyasiya materiallarından
təmizlənməsinə nəzarət etmək;
4.İçməli və texniki su borularının səthinə yeni izolyasiya materiallarının
vurulməsı üçün hazır vəziyyətə gətirilməsinə nəzarət etmək;
5.İçməli və texniki su borularının səthinə yeni izolyasiya materiallarının
vurulməsı üçün izolyasıya materiallarının secilməsinə nəzarət etmək;
6.İçməli və texniki su borularının səthinə yeni izolyasiya materiallarının
vurulmasına nəzarət etmək;
7.İçməli və texniki su borularında aparılmış işlər haqqında aktı hazırlamaq və
imzalanmasında iştirak etmək.
Su sayğaclarının izolyasiya olunması:
1.Su sayğaclarının izolyasiya olunması işlərinin aparılması barədə tapşırıqlar
vermək;
2.Su sayğaclarının quraşdırıldığı yerdən sökülərək izolyasiya sahəsinə
gətirilməsinə nəzarət etmək;
3.Su sayğaclarının səthindəki köhnə izolyasiya materiallarının
təmizlənməsinə nəzarət etmək;
4.Su sayğaclarının dəmir hissələrinə antipas məhlulunun çəkilməsinə
nəzarət etmək;
5.Su sayğaclarının izolyasiya olunması üçün müvafiq izolyasiya materialının
seçilməsinə nəzarət etmək;
6.Su sayğaclarının izolyasiya olunmasına nəzarət etmək;
7.Su sayğaclarının izolyasiya olunması ilə bağlı aparılmış işləri yoxlamaq.
Tutumların, kalonların və istidəyişdiricilərin izolyasiya işlərinin aparılması:
1.Tutumların, kalonların və istidəyişdiricilərin izolyasiya işlərinin aparılması
barədə tapşırıqlar vermək;
2.Tutumların, kalonların və istidəyişdiricilərin izolyasiya işlərinin
aparılmasına hazırlıq işlərinin görülməsinə nəzarət etmək;
3.Tutumların, kalonların və istidəyişdiricilərin köhnə izolyasiya
materiallarından təmizlənməsinə nəzarət etmək;
4.Tutumların, kalonların və istidəyişdiricilərin səthinə yeni izolyasiya
materiallarının vurulməsı üçün hazır vəziyyətə gətirilməsinə nəzarət etmək;
5.Tutumların, kalonların və istidəyişdiricilərin səthinə yeni izolyasiya
materiallarının vurulməsı üçün izolyasıya materiallarının secilməsinə
nəzarət etmək;
6.Tutumların, kalonların və istidəyişdiricilərin səthinə yeni izolyasiya
materiallarının vurulmasına nəzarət etmək;
7.Görülmüş işləri yoxlamaq və rəhbərliyə məlumat vermək.
Boruların İzolyasiya olunması:
1.Boruların izolyasiya olunması işlərinin aparılması barədə tapşırıqlar
vermək;
2.Boruların izolyasiya olunmasına hazırlıq işlərinin görülməsinə nəzarət
etmək;
3.Boruların səthindəki rənglərin qum və metal fırça ilə təmizlənməsinə
nəzarət etmək;
4.Borulara antipas məhlulunun çəkilməsinə nəzarət etmək;
5.Boruların rənglənməsi üçün rəng məhlulunun seçilməsi, müvafiq
qatqıların qatılmasına nəzarət etmək;
6.Avadanlıqların, boruların rənglənməsinə nəzarət etmək;
7.Boruların izolyasiya olunması ilə bağlı aparılmış işləri yoxlamaq.
Qazanxanaların (nasosxanaların) sinklənmiş metallarla örtülməsi:
1.Qazanxanaların (nasosxanaların) sinklənmiş metallarla örtülməsi işlərinin
aparılması barədə tapşırıqlar vermək;
2.Qazanxanaların (nasosxanaların) sinklənmiş metallarla örtülməsinə
hazırlıq işlərinin görülməsinə nəzarət etmək;
3.Qazanxanaların (nasosxanaların) köhnə metal materiallarından
təmizlənməsinə nəzarət etmək;
4.Qazanxanaların (nasosxanaların) divarlarının yeni sinklənmiş metal
materiallarının vurulməsı üçün hazır vəziyyətə gətirilməsi işlərinə nəzarət
etmək;
5.Qazanxanaların (nasosxanaların) divarlarının yeni sinklənmiş metal
materialları ilə örtülməsi işlərinə nəzarət etmək;
6.Qazanxanalarda (nasosxanalarda) aparılmış işlər haqqında aktı hazırlamaq
və imzalamaq;
7.Qazanxanalarda (nasosxanalarda) aparılmış işlər haqqında yekun
hesabatları hazırlamaq və görülmüş üşlər haqqında rəhbərliyə məlumat
vermək.
Hesabatların hazırlanması:
1.Hesabatların hazırlanması üçün tələb olunan məlumatları sahə
rəhbərliyinə vermək;
2.Hesabatların doğruluğunu müvafiq normativ sənədlərlə üzləşdirmək.

Tələblər
Vətəndaşlıq Azərbaycan
Tələb edilən təhsil
Təhsil pilləsi Təhsil əhatəsi
Orta-ixtisas təhsili Müvafiq sahə üzrə
Tələb edilən iş stajı
Təhsil pilləsi Müddəti / İş təcrübəsi Təsvir
Ali bakalavr / Müvafiq sahə üzrə 3 İl / Müvafiq sahə üzrə
Orta-ixtisas təhsili / Müvafiq sahə üzrə 5 İl / Müvafiq sahə üzrə
Sertifikat tələbləri
Tələb edilən sertifikat yoxdur.

Səriştəlik və digər tələblər
Dürüstlük
Etik davranış
Səlahiyyətvermə
İşçiləri inkişaf etdirmə
Məsuliyyət
Nizam-intizam
Peşəkarlıq
Planlama və təşkiletmə
Problem analiz etmə
Qrup liderliyi
Şifahi özünüifadə
Stresin idarə edilməsi
İşi təqib etmə
Yazılı özünüifadə
Səriştəlik və digər tələblər
Microsoft Excel
Microsoft Word
Microsoft Outlook
SAP PM
OpenText
İş növləri və peşələr üzrə ƏMTT təlimat.
Neft sən. əm. müh. vah. idarəet. sistemi
EKM qurğ.nın müay.si, təm.və.tex.xidməti
EKM qurğ.nın layih.məsi və quraşdır.ması
Fəaliyyəti tənz. daxili normativ sənəd.

Bilməlidir
• Fəaliyyət sahəsinə dair Azərbaycan Respublikasının qanunlarını və normativ-hüquqi aktları;
• Fəaliyyətinə aid olan rəhbər və işçi sənədləri;
• Təmir, izolyasiya normalarını və qaydalarını;
• Fəaliyyət sahəsinə dair avadanlıqları və onların iş prinsipini;
• Əməyin mühafizəsinin, texniki təhlükəsizliyin, yanğın təhlükəsizliyinin, istehsalat sanitariyasının, Mülki müdafiənın norma və qaydalarını.

İşin aid olduğu sahə

KateqoriyaDigər şirkətlər
X