Korporativ biznes məhsullarının metodologiyası və hazırlanması şöbəsinin Aparıcı/Baş mütəxəssisi – VTB Bank

  Bakı
  Posted 3 months ago

  Ведущий/старший специалист отдела методологии и разработки продуктов корпоративного бизнеса

  Требования к кандидатам:

  – Образование: высшее образование.
  – Уровень владения знаниями и навыками, стаж работы: лицо, имеющее высшее образование и соответствующую квалификацию, с профильным опытом работы не менее 3-х лет, c опытом работы на аналогичных должностях в коммерческой, финансовой или государственной организациях от 2-х лет.

  Профессиональные знания:

  • Структуры банковской системы;
  • Организация деятельности коммерческого банка;
  • Основ ведения договорной работы;
  • Методов банковского маркетинга;
  • Методов бизнес планирования;
  • Методов получения, обработки и анализа информации;
  • Организационной и бизнес-структуры Банка, взаимосвязей между его подразделениями;
  • Продуктов Банка и технологий предоставления их клиентам;
  • Функциональных возможностей, существующих автоматизированных банковских систем;
  • Основ делопроизводства;
  • Пользования информационными ресурсами Банка;
  • Владение компьютером на уровне пользователя, знание программных продуктов: MS Office;
  • Методы работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, а также быть осведомлен и понимать свою ответственность и обязанность, вытекающую из положений законодательных и иных нормативных актов, в отношении действий, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

  Способности:

  • деловая активность;
  • организаторские способности;
  • способность оперативно принимать решения и брать на себя ответственность;
  • коммуникабельность;
  • самостоятельность в принятии решений, согласно установленным рабочим планам и целям.

  Korporativ biznesin məhsullarının metodologiyası və hazırlanması şöbəsinin Aparıcı/Baş mütəxəssisi.

  Tələblər:

  – Təhsil: ali.
  – Bilik və bacarıq səviyyəsi, əmək stajı: ali təhsili və müvafiq ixtisasmaya malik, profili üzrə ən azı 3 il, kommersiya, maliyyə və ya dövlət təşkilatlarında oxşar vəzifələrdə ən azı 2 illik iş təcrübəsi olan şəxs.

  Peşə bilikləri:

  • Bank sisteminin strukturu;
  • Kommersiya bankının fəaliyyətinin təşkili;
  • Müqavilə işinin aparılmasının əsasları;
  • Bank marketinqinin üsulları;
  • Biznes planlaşdırması metodları;
  • Məlumatların əldə edilməsi, işləməsi və təhlili metodları;
  • Bankın təşkilati və biznes strukturunu, onun bölmələri arasındakı əlaqələr;
  • Bank məhsulları və onların müştərilərə təqdim etmə texnologiyaları;
  • Mövcud avtomatlaşdırılmış bank sistemlərinin funksional imkanları;
  • Kargüzarlığın əsasları;
  • Bankın informasiya resurslarında istifadə;
  • İstifadəçi səviyyəsində kompüter bacarıqları, proqram məhsulları haqqında məlumat: MS Office;
  • Cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin leqallaşdırılmasına (yuyulmasına) və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində iş üsullarını, habelə cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin yuyulması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı hərəkətlərə münasibətdə qanunvericilik və digər normativ aktların müddəalarından irəli gələn məsuliyyət və öhdəliklərini bilmək və anlamaq.

  Qabiliyyətlər:

  • İşgüzar fəallıq;
  • Təşkilatçılıq bacarığı;
  • Qərarları operativ şəkildə qəbul etmək və məsuliyyəti üzərinə görütmək bacarığı;
  • Ünsiyyətçil olmaq;
  • Müəyyən edilmiş iş planlarına və hədəflərə uyğun olaraq müstəqil qərar qəbul etmə.

  Şəxsi anket forması [email protected] elektron poçt ünvanına göndərilməlidir (CV formaları, mövzu hissəsində vakansiyanın adını qeyd etməklə göndərilməlidir).

  Job Features

  Job CategoryBank və BOKT işçisi

  Apply Online


  Kredit müraciəti

  Sizin müraciətiniz banka göndərildi.