1 C
Baku
Cümə, Yanvar 21, 2022

Network Administrator – PASHA Bank

0
Network Administrator – PASHA Bank
Bakı
06.04.2021

Job descriptions

Position: Network Administrator

Position description

Provide reliable operation of the network infrastructure, maintain, support and troubleshoot network devices. Also, ensures timely resolution of network incidents and problems.

Responsibilities

– Ensure timely execution of incoming requests
– Carry out administration of network equipment in accordance with accepted rules, instructions and standards (installation of patches and updates, backups, monitoring, etc.)
– Register and execute change, incident and problem type tickets in accordance with the accepted process, instructions and rules
– Ensure appropriate reports are prepared
– Maintain relevant technical documentation for the network
– Other verbal and written assignments given directly by the manager

Required knowledge, skills and experience

• Education: Bachelor degree in Information Technology, Applied Mathematics or similar speciality
• Work experience: Experience in Network Administrator 1-3 year
• Certifications: CCNA (optional)
• Foreign languages: Good English (technical)
• Computer skills
– MS Office
– Knowledge and skills in network equipment administration (firewall, router, switch and etc.)
– Knowledge of network protocols and technologies (DNS, DHCP, AAA, Radius and etc.)

• Other requirements:
– Follow process and procedures
– Analytical and problem solving ability
– Stress tolerance
– Teamwork
– Communication skills
– Share knowledge and skills with teammates

E-mail: [email protected]

 

Vəzifə: Şəbəkə administratoru

Vəzifənin məqsədi

Şəbəkə infrastrukturunun etibarlı işləməsini, şəbəkə cihazının dəstəklənməsini, nasazlıqların aradan qaldırılmasını təmin etmək. Həmçinin şəbəkə üzrə baş verən insidentlərin və problemlərin vaxtlı-vaxtında həll edilməsini təmin edir.

Vəzifə öhdəliyi

– Daxil olan sorğuların vaxtında icra edilməsini təmin etmək
– Qəbul edilmiş qayda, təlimat və standartlara uyğun olaraq şəbəkə avadanlıqlarının inzibatçılığını həyata keçirmək (patçların və yeniləmələrin quraşdırılması, ehtiyat surətlərin alınması, monitorinqi və s.)
– Qəbul edilmiş proses, təlimat və qaydalara əsasən dəyişiklik, insident və problem tipli sorğuların qeydiyyatını və icrasını aparmaq
– Müvafiq hesabatların hazırlanmasını təmin etmək
– Şəbəkə üzrə müvafiq texniki sənədləşməni aparmaq
– Birbaşa rəhbər tərəfindən verilən digər şifahi və yazılı tapşırıqlar

Bilik, bacarıq və təcrübə

• Təhsil: İnformasiya Texnologiyaları, Tətbiqi riyaziyyat və digər müvafiq ixtisaslar üzrə bakalavr dərəcəsi
• Tələb olunan iş təcrübəsi: Şəbəkə inzibatçılığı üzrə 1-3 il iş təcrübəsi
• Lisenziya / Sertifikat: CCNA arzuolunandır
• Xarici dillər: İngilis dili -yaxşı(texniki səviyyə)
• Kompüter bilikləri:
– MS office
– Şəbəkə avadanlıqlarının administrasiyası üzrə billik və bacarıqlar (firewall, router, switch və s.)
– Şəbəkə protokolları və texnologiyaları haqqında biliklər (DNS, DHCP, AAA, Radius və s.)

• Başqa tələblər:
– Proses və və prosedurlara əməl etmə
– Analitik və problem həll etmək qabiliyyəti
– Stresə davamlı
– Komanda şəklində effektiv işləmə bacarığı
– Şifahi və yazılı kommunikasiya bacarıqları
– Biliklərini komanda yoldaşları ilə bölüşmək

E-mail: [email protected]

İşin aid olduğu sahə

KateqoriyaBank və BOKT işçisi, İT