Network Administrator – PASHA Bank

  Bakı
  Posted 2 weeks ago

  Job descriptions

  Position: Network Administrator

  Position description

  Provide reliable operation of the network infrastructure, maintain, support and troubleshoot network devices. Also, ensures timely resolution of network incidents and problems.

  Responsibilities

  – Ensure timely execution of incoming requests
  – Carry out administration of network equipment in accordance with accepted rules, instructions and standards (installation of patches and updates, backups, monitoring, etc.)
  – Register and execute change, incident and problem type tickets in accordance with the accepted process, instructions and rules
  – Ensure appropriate reports are prepared
  – Maintain relevant technical documentation for the network
  – Other verbal and written assignments given directly by the manager

  Required knowledge, skills and experience

  • Education: Bachelor degree in Information Technology, Applied Mathematics or similar speciality
  • Work experience: Experience in Network Administrator 1-3 year
  • Certifications: CCNA (optional)
  • Foreign languages: Good English (technical)
  • Computer skills
  – MS Office
  – Knowledge and skills in network equipment administration (firewall, router, switch and etc.)
  – Knowledge of network protocols and technologies (DNS, DHCP, AAA, Radius and etc.)

  • Other requirements:
  – Follow process and procedures
  – Analytical and problem solving ability
  – Stress tolerance
  – Teamwork
  – Communication skills
  – Share knowledge and skills with teammates

  E-mail: [email protected]

   

  Vəzifə: Şəbəkə administratoru

  Vəzifənin məqsədi

  Şəbəkə infrastrukturunun etibarlı işləməsini, şəbəkə cihazının dəstəklənməsini, nasazlıqların aradan qaldırılmasını təmin etmək. Həmçinin şəbəkə üzrə baş verən insidentlərin və problemlərin vaxtlı-vaxtında həll edilməsini təmin edir.

  Vəzifə öhdəliyi

  – Daxil olan sorğuların vaxtında icra edilməsini təmin etmək
  – Qəbul edilmiş qayda, təlimat və standartlara uyğun olaraq şəbəkə avadanlıqlarının inzibatçılığını həyata keçirmək (patçların və yeniləmələrin quraşdırılması, ehtiyat surətlərin alınması, monitorinqi və s.)
  – Qəbul edilmiş proses, təlimat və qaydalara əsasən dəyişiklik, insident və problem tipli sorğuların qeydiyyatını və icrasını aparmaq
  – Müvafiq hesabatların hazırlanmasını təmin etmək
  – Şəbəkə üzrə müvafiq texniki sənədləşməni aparmaq
  – Birbaşa rəhbər tərəfindən verilən digər şifahi və yazılı tapşırıqlar

  Bilik, bacarıq və təcrübə

  • Təhsil: İnformasiya Texnologiyaları, Tətbiqi riyaziyyat və digər müvafiq ixtisaslar üzrə bakalavr dərəcəsi
  • Tələb olunan iş təcrübəsi: Şəbəkə inzibatçılığı üzrə 1-3 il iş təcrübəsi
  • Lisenziya / Sertifikat: CCNA arzuolunandır
  • Xarici dillər: İngilis dili -yaxşı(texniki səviyyə)
  • Kompüter bilikləri:
  – MS office
  – Şəbəkə avadanlıqlarının administrasiyası üzrə billik və bacarıqlar (firewall, router, switch və s.)
  – Şəbəkə protokolları və texnologiyaları haqqında biliklər (DNS, DHCP, AAA, Radius və s.)

  • Başqa tələblər:
  – Proses və və prosedurlara əməl etmə
  – Analitik və problem həll etmək qabiliyyəti
  – Stresə davamlı
  – Komanda şəklində effektiv işləmə bacarığı
  – Şifahi və yazılı kommunikasiya bacarıqları
  – Biliklərini komanda yoldaşları ilə bölüşmək

  E-mail: [email protected]

  Job Features

  Job CategoryBank və BOKT işçisi, İT

  Apply Online


  Kredit müraciəti

  Sizin müraciətiniz banka göndərildi.