7 C
Baku
Wednesday, February 28, 2024

Operational Risk Senior Specialist – PASHA Holding

0
Operational Risk Senior Specialist – PASHA Holding
24.12.2021

Job description:

 • Enhance group-wide ERM and operational risk framework;
 • Enhance operational risk management awareness and capabilities across the organization;
 • Development of Group Risk Health Index (RHI) particularly in parts of operational, compliance and reputational indicators;
 • Support in improvement of risk culture across the organization and ensure the effective operation of enterprise risk management;
 • Support and oversee implementation of ERM programs including development of risk register, risk assessment and risk mapping of all relevant risks;
 • Suggest risk indicators to measure operational risks;
 • Work closely with group companies in improvement of risk culture in organizations and successful implementation of risk culture projects and initiatives;
 • Closely collaborate with group risk team and stakeholders from group companies in improvement of Risk Health Index (RHI), as well as development and enhancement of RHI metrics;
 • Development of group wide Business Continuity and Recovery Plan document;
 • Development of group-wide fraud risk management guide;
 • Draw up recommendations and pro-actively advise management on preventive and corrective actions in order to prevent and mitigate operational risks;
 • Train involved parties, ensuring understanding, adoption, awareness, and proper implementation of policies, procedures and advice in the field;
 • Serve as a resource to internal and external stakeholders in the resolution of operational risk, compliance and reputation risk management issues and queries;
 • Support Group Risk Management Director in carrying out other responsibilities relevant to the job role.

Experience, Competencies and Skills Required:

 • Bachelor degree in Finance/Banking and related fields;
 • At least 5 years of relevant industry experience;
 • Strong analytical and problem solving skills
 • Advanced  knowledge of MS Office (Excel, PowerPoint)

 How to apply:

Interested candidates are requested to submit:
Put  “Operational Risk Senior Specialist” in the subject line;
CVs should be sent by the 14 January, 2022.

Attention: The candidates will go through initial CV screening review. Those candidates ONLY who succeeds based on CV screening will be contacted via email and/or phone and will be invited to interview

Risklər üzrə mütəxəssis vəzifəsinə tələblər:

 • Qrup miqyasında ERM və Əməliyyat Riskləri çərçivəsinin təkmilləşdirilməsi;
 • Şirkət daxilində əməliyyat risklərinin idarə edilməsi məlumatlılığın və potensialının artırılması;
 • Əsasən əməliyyat göstəriciləri, komplayans və reputasiya göstəriciləri olmaqla Qrup daxilində risk sağlamlıq indeksinin (RSİ) hazırlanması;
 • Təşkilatın risk mədəniyyətinin təkmilləşdirilməsinə və Şirkətin effektiv risk idarəçiliyinin təmin edilməsinə dəstəyin göstərilməsi;
 • Risk reyestrinin hazırlanması, risklərin qiymətləndirilməsi və bütün əlaqəli risklər üçün risklərin uzlaşdırılması də daxil olmaqla ERM proqramlarının həyata keçirilməsinə dəstək və nəzarət edilməsi;
 • Əməliyyat risklərinin qiymətləndirilməsi üçün risk göstəricilərinin təklif edilməsi;
 • Şirkətlərdə risk mədəniyyətinin təkmilləşdirilməsi, eyni zamanda risk mədəniyyəti layihələrinin və təşəbbüslərinin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi üçün Qrup şirkətləri ilə sıx əməkdaşlıq;
 • Risk Sağlamlığı İndeksinin (RSİ) artırılması, eyni zamanda RSİ göstəricilərinin hazırlanması və təkmilləşdirilməsi üçün Qrup üzrə risk komandaları və Qrup şirkətlərinin maraqlı tərəfləri ilə sıx əməkdaşlıq;
 • Qrupa daxil olan şirkətlər miqyasında Biznesin Davamlılığı və Bərpa Planı sənədinin hazırlanması;
 • Qrup daxil olan şirkətlər miqyasında dələduzluq risklərinin idarə edilməsi üzrə təlimatın hazırlanması;
 • Əməliyyat risklərinin qarşısının alınması və yumşaldılması məqsədilə qabaqlayıcı və düzəldici tədbirlər barədə tövsiyələr hazırlamaq və rəhbərliyə məsləhətlərin verməsi;
 • Siyasət və prosedurların qəbul edilməsini, məlumatlandırılmasını və düzgün tətbiq olunmasını təmin edərək əlaqədar tərəfləri təlimatlandırılması, eyni zamanda bu istiqamətdə tövsiyyələr verilməsi;
 • Əməliyyat riski, komplayans və reputasiya riski ilə bağlı məsələlərin və sorğuların həllində daxili və xarici maraqlı tərəfləri üçün məlumat mərkəzi olaraq xidmətin göstərilməsi;
 • Qrup üzrə Risklərin idarəedilməsi Direktoruna iş funksiyası ilə bağlı digər vəzifələri yerinə yetirməkdə dəstək;

Tələb olunan Təhsil, Təcrübə və Bacarıqlar:

 • Maliyyə/Bankçılıq və ya əlaqəli sahələrdə bakalavr dərəcəsi;
 • Müvafiq sahədə ən azı 5 il peşəkar təcrübə;
 • Güclü analitik və problemlərin həll edilməsi bacarıqları;
 • MS Office (Excel, PowerPoint) proqramlarının yüksk səviyyədə biliyi;

Müraciət etmə qaydaları:    

Maraqlanan namizədlərdən aşağıda göstərilən qaydada müraciət etmək xahiş olunur:
Mövzu sətrində “Əməliyyat Riskləri üzrə baş mütəxəssis” qeyd olunmalıdır;
CV-lər 14 yanvar, 2022-ci il tarixinə qədər göndərilməlidir;

Diqqət: Bu vəzifənin tələblərinə cavab verməyən, yuxarıda qeyd olunan qaydalara riayət etməyən və müəyyən olunmuş son tarixdən gec müraciət edən şəxslərin namizədliyinə baxılmayacaq.

E-mail: [email protected]

İşin aid olduğu sahə

KateqoriyaDigər şirkətlər