5.9 C
Baku
Tuesday, March 5, 2024

Product Owner – VTB Bank

0
Product Owner – VTB Bank
Bakı
28.12.2021

Требования:

Product Owner 

 1. Опыт работы Product Owner-ом цифрового продукта от 1 года
 2. Компетенции в гибких методах проектного управления
 3. Опыт управления кросс-функциональными проектами и командами
 4. Практические знания в Customer Development
 5. Умение расставить приоритеты в развитии цифрового продукта и сервиса (управление приоритетами и объемом, backlog-а)
 6. Опыт в определении минимально жизнеспособного продукта
 7. Умение конвертировать отзывы пользователей в необходимые дополнения для цифрового продукта и сервиса
 8. Умение составить всеобъемлющее видение цифрового продукта на основе отзывов заказчиков
 9. Умение оценить прогресс цифрового продукта и эффективность итераций
 10. Умение разрабатывать Customer Journey Map (CJM)

 Обязанности:

 1. Разработка стратегии и тактики развития продукта
 2. Определение экономической эффективности цифровых сервисов и продуктов
 3. Определение потенциала, объема рынка
 4. Взаимодействие с внешними поставщиками, партнёрами и заказчиками
 5. Контроль на всех этапах разработки цифрового продукта
 6. Разработка стратегии продвижения цифрового продукта

Tələblər:

Product Owner

 1. Rəqəmsal məhsulun Product Owner-i qismində 1 ildən artıq iş təcrübəsi;
 2. Çevik layihə üsullarında idarəetmə bacarıqları;
 3. Kross-fuksional layihələrin və komandaların idarə edilməasi sahəsində təcrübə;
 4. Customer Development üzrə praktik biliklər;
 5. Rəqəmsal məhsulun və xidmətin inkişafında düzgün prioritetlərin təyin edilməsi bacarığı (backlog-un prioritet və həcminin idarə edilməsi);
 6. Minimum yaşayış qabiliyyətli məhsulun müəyyən edilməsi təcrübəsi;
 7. İstifadəçi rəylərini rəqəmsal məhsul və xidmətin zəruri əlavəsinə çevirmək bacarığı;
 8. Sifarişçilərin rəyləri əsasında rəqəmsal məhsulun hərtərəfli görüntüsünü tərtib etmək  bacarığı;
 9. Rəqəmsal məhsulun inkişafı və iterasiyaların effektivliyini qiymətləndirmək bacarığı;
 10. Customer Journey Map (CJM) tərtib etmək bacarığı.

Məsuliyyətlər:

 1. Məhsulun inkişafı strategiyası və taktikasının hazırlanması;
 2. Rəqəmsal xidmət və məhsulların iqtisadi səmərəliliyinin müəyyən edilməsi;
 3. Bazarın potensialının və həcminin müəyyən edilməsi;
 4. Xarici təchizatçılar, tərəfdaşlar və safarişçilərlə qarşılıqlı əlaqə;
 5. Rəqəmsal məhsulun inkişafının bütün mərhələlərində nəzarət edilməsi;
 6. Rəqəmsal məhsulun təşviqi strategiyasının hazırlanması.

İşin aid olduğu sahə

KateqoriyaBank və BOKT işçisi