Regulatory Compliance Management Senior Specialist – PASHA Bank

  Bakı
  Posted 5 months ago

  Regulatory Compliance Management Senior Specialist

  Job Purpose:

  Ensuring that processes and procedures comply with relevant regulations and standards and make sure that employees are following internal compliance policies. Providing guidance regarding compliance to the Bank staff. Be a trusted advisor to business units.

  Accountabilities:

  • Providing Compliance opinion (according to local legislation/regulatory requirements and international best practices) regarding new products/processes within the Bank (on launching stage)
  • Reflect the requirements of the regulator in a single register and regularly update the register
  • To identify any violations or contradictions with the Regulator’s requirements in internal policies, procedures, product passports, rules, etc. and to provide compliance opinion and suggestions to solve it
  • Control over and providing responses to the Compliance related requests from branches, RMs and other departments;
  • Providing and in development of responses to Compliance related regulatory requests and establish communication with regulatory authorities
  • To identify any violations or contradictions with the Regulator’s requirements in all existing or new products and services and to provide compliance opinion and suggestions to solve it
  • To identify any violations or contradictions with the Regulator’s requirements during automation of any processes at the Bank and to provide compliance opinion and suggestions to solve it
  • Drafting/Development of content for policies and procedures in the Compliance sphere
  • To identify any violations or contradictions with the Regulator’s requirements on any steps of the process during stress test of the process and to provide compliance opinion and suggestions to solve it
  • Providing guidance regarding compliance to the Bank staff.
  • To ensure that internal process and procedures comply with the relevant legislation an provide relevant reports

  Requirements:

  • Education: Bachelor degree in economics/ Legal or other relevant field.
  • Experience: minimum 3 years’ experience in banking sphere (Compliance/Legal or Audit)
  • Certificate: Certificate in Compliance or Audit sphere is preferable
  • Language skills: English (fluent), Russian (working)
  • Computer skills: Microsoft Office
  • Other: Wide knowledge of the local legislation in relation to the Bank’s activities, to have deep information about the rules of the Central Bank; Knowledge of the Code of Conduct, Conflict of Interest, and other internal rules

  Dear interested candidates, please send your CV until March 26, 2021 to [email protected] indicating “Senior Specialist to Regulatory Compliance Management” in the subject of your email.

   

  Tənzimləyici Normativlərə uyğunluğun idarəedilməsi üzrə Baş Mütəxəssis

  Vəzifənin məqsədi:

  Bank daxili proseslərin və qaydaların ölkə qanunvericiliyinə və Beynəlxalq standartlara uyğun olmasını təmin etmək. Komplayns sahəsində Bank əməkdaşlarını məlumatlandırılması. Biznes məsləhətçisi olaraq digər funksiyalar üçün həqiqi tərəfdaş funksiyasını yerinə yetirmək.

  Vəzifə öhdəlikləri

  • Bankın məhsul və xidmətlərinin ölkədaxili qaydalara və beynalxalq standartlara uyğunluğu ilə bağlı rəyin verilməsi (yaranma mərhələsində)
  • Regulyator tələblərinin vahid bir reyestridə əks etdirmək və mütəmadi olaraq onlara edilən dəyişikliklər vaxtlı vaxtında müvafiq reyestirdə yeniləmək
  • Bankda hər hansı bir yeni yardılan və ya mövcud daxili qayda, proses, siyasət və təlimatlarına eyni zamanda məhsul pasportu, ərizə və tariflərdə regulayatorun hər hansı bir tələbinin pozulmasının və yaxud ziddiyyət təşkil etməsinin müəyyən etmək və onların aradan qaldırılması ilə bağlı rəy və təkliflər vermək;
  • Biznes mərkəzlərindən, MM-dən və digər departamentlərdən daxil olmuş Komplayns tələbləri ilə əlaqəli sorğuları cavablandırmasına nəzarət etmək.
  • Səlahiyyətli orqanlardan Komplayns şöbəsinin skopu çərçivəsində daxil olan sorğuların vaxtında cavablandırlmasını təmin etmək və məlumat mübadiləsinin təşkil etmək
  • Bankda mövcud və ya yeni yaradılan digital məhsulun regulayatorun hər hansı bir tələbinin pozulmasının və yaxud ziddiyyət təşkil etməsini müəyyən etmək və onların aradan qaldırılması ilə bağlı rəy və təkliflər vermək;
  • Bankda mövcud prosesin hər hansı bir addımının avtomatisaziyasının regulativ tələblərinin pozulmasına gətirib çıxarmaını müəyyən etmək və onların aradan qaldırılması ilə bağlı rəy və təkliflər vermək;
  • Komplayns sahəsində siyasət / prosedurların hazırlanması və iştirak edilməsi;
  • Bankda hər hansı bir prosesin stess testi zamanı prosesin addımlarının regulayatorun hər hansı bir tələbinin pozulmasının və yaxud ziddəyət təşkil etməsinin müəyyən etmək və onların aradan qaldırılması ilə bağlı rəy və təkliflər vermək;
  • Proses və ya məhsul sahibi eyni zamanda bankın strukturlarından daxil olmuş sorğuların (təkliflərin və s) regulayatorun hər hansı bir tələbinin pozulmasının və yaxud ziddəyət təşkil etməsinin müəyyən etmək və onların aradan qaldırılması ilə bağlı rəy və təkliflər vermək;
  • Komplayns ilə əlaqəli məsələlərin Bank əməkdaşlarına kommunikasiyanı təşkil etmək;
  • Bank daxili proseslərin qanunvericiliyə uyğun olub-olmamasına dair yoxlamanın həyata keçirilməsi və müvafiq hesabatların hazırlanması

  Tələb olunan bilik, bacarıq və təcrübə:

  • Təhsil: İqtisadiyyat, hüquq və ya digər uyğun sahədə ali təhsil (bakalavr)
  • Tələb olunan iş təcrübəsi: minimum 3 il, Bank təcrübəsinin olması mütləqdir (Komplayns, korporativ hüquq və ya audit sahələrində (minimum birində) təcrübənin olması)
  • Lisenziya / Sertifikat: Compliance və ya audit sahəsində sertifikatların mövcudluğu arzuolunandır
  • Xarici dillər: İngilis (səlis), rus (işlək)
  • Kompüter bilikləri: Microsoft Office
  • Digər tələblər: Bankın fəaliyyəti ilə əlaqəli ölkə daxili qanunvericilik üzrə geniş biliklər, Davranış məcəlləsi, Maraqların toqquşması mövzusu, və digər daxili qaydalar üzrə biliklər

  Tələblərə cavab verən namizədlərdən müraciətləri 26.03.2021-ci il tarixinədək [email protected] ünvanına başlıq hissədə “Tənzimləyici Normativlərə uyğunluğun idarəedilməsi üzrə Baş Mütəxəssis” qeyd edərək göndərmələri xahiş olunur

  Job Features

  Job CategoryBank və BOKT işçisi

  Apply Online


  Kredit müraciəti

  Sizin müraciətiniz banka göndərildi.