Specialist of Risk Management – PASHA Bank

  Bakı
  Posted 5 months ago

  PASHA Bank is looking for strong candidate to join our team as Specialist of Non-Financial Operational Risk Management Division, Risk Management Department

  Main roles & responsibilities:

  • Continuous monitor Bank’s operations and analyse possibility of enterprise and operational risks occurrence
  • Review all new and existing normative documents and products of the Bank – checking potential non-financial risk occurrence
  • Support in Interbank authority management process and timely update of authority matrix
  • Regular Risk Control Self Assessments (RCSA)
  • Stress tests and scenario analyses
  • Collect Internal loss data base, calculation of expected loss
  • Support in calculation Capital charge for operational risk
  • Continuously review the status and breach of risk tolerance and limits of Risk Appetite Statement (RAS)

  Required qualifications & skills:

  • Education: Bachelor degree in economics, finance or other relevant field.
  • Work experience: Minimum 1-3 year
  • Knowledge: Experience in Risk Assessment, Knowledge of Central Bank regulation, Experience in Internal Control and Audit is desirable
  • Foreign Language: English, Russian (preferable)
  • Computer Skills: Microsoft Office
  • License / Certificate:

  Dear interested candidates, please send your CV until March 29, 2021 to [email protected] indicating “Specialist of Risk Management” in the subject of your email.

   

  “PAŞA Bank” ASC Risklərin İdarə Edilməsi departamentinin Qeyri-maliyyə Risklərinin İdarə Edilməsi şöbəsinin Mütəxəssisi kimi komandamıza qoşulmağa güclü namizəd axtarırıq.

  Əsas vəzifə öhdəlikləri:

  • Bankın fəaliyyətinin davamlı izlənməsi və qeyri-maliyyə risklərinin baş vermə ehtimalının təhlil edilməsi
  • Bankın bütün yeni və mövcud normativ sənədlərinin və məhsullarının nəzərdən keçirilməsi – potensial qeyri-maliyyə riskinin başvermə ehtimalının yoxlanılması
  • Bankdaxili səlahiyyət idarə edilməsi prosesində və səlahiyyət matriksinin vaxtında yenilənməsinə dəstək göstərilməsi
  • Müntəzəm risk nəzarəti özünü qiymətləndirmə(RCSA) prosesi
  • Stress testlər və ssenarilərin təhlil edilməsi
  • Daxili zərər bazasının hazırlanması, gözlənilən itkilərin hesablanması
  • Əməliyyat risklərinin bankın kapitalına olan təsirinin hesablanmasında dəstək göstərilməsi
  • Risk iştahı bəyannaməsi (RİB) limitlərinin və tolerantlıq səviyyəsinin pozulmasının və statusunun davamlı nəzərdən keçirilməsi

  Tələb olunan bilik, bacarıq və təcrübə:

  • Təhsil: İqtisadiyyat, maliyyə və ya digər müvafiq sahələrdə bakalavr dərəcəsi.
  • İş təcrübəsi: minimum 1-3 il
  • Biliklər: Risklərin qiymətləndirilməsində təcrübə, Mərkəzi Bank-ın təlimatları ilə işləmə təcrübəsi, Daxili Nəzarət və Audit təcrübəsi arzu olunandır
  • Xarici dil: İngilis, Rus (arzuolunandır)
  • Kompüter Bacarıqları: Microsoft Office
  • Lisenziya / Sertifikat:

  Tələblərə cavab verən namizədlərdən müraciətləri 29.03.2021-ci il tarixinədək [email protected] ünvanına başlıq hissədə “Risklərin İdarə edilməsi üzrə Mütəxəssis” qeyd edərək göndərmələri xahiş olunur.

  Job Features

  Job CategoryBank və BOKT işçisi

  Apply Online


  Kredit müraciəti

  Sizin müraciətiniz banka göndərildi.