8 C
Baku
Sunday, January 29, 2023

Strategy Management Special – PASHA Holding

0
Strategy Management Special – PASHA Holding
Bakı
09.08.2021

PASHA Holding invites experienced candidates to fill the position of Strategy Management Specialist.

Job description:

• Proactively participate in formulation of the whole Group’s Corporate, Business and Functional strategies;
• Performing periodical reports on external and internal environment and benchmarking analysis in order to support Group’s Strategy execution;
• Strategy tracking and monitoring through established channel and tools: Strategy Review meeting, Scorecards, Reports etc.;
• Contribute to development of recommendations on key findings and analysis to the management;
• Support preparation of Strategy related Group wide policy and procedures;
• Coordinate work of Strategy Committees within Group’s Strategic Assets;
• Close cooperation with Strategic Assets of the Group and external consultants;
• Support annual operational planning process within Corporate Center;

Education, Experience and Skills Required:

• Bachelor’s degree in Finance, Economics, Business or other related field;
• Minimum 3 years of professional experience in related field;
• Strong Microsoft Office skills;
• Excellent command of English and Azerbaijani languages, both oral and written;
• Good understanding of Economics, Corporate Finance, Banking and Insurance business;
• Ability to work independently and with a team in a fast-paced, high-volume environment;
• Sound critical thinking and problem solving abilities;
• Excellent communication and people relations skills;
• Strong interpersonal, organizational and presentation skills

How to apply:

Interested candidates are requested to submit:
• CV to [email protected] ;
• Put “Strategy Management Specialist” in the subject line;
• CVs should be sent by the September 09, 2021.

Attention: Candidatures not eligible for the requirements of this position, not following the above rules or applied after the deadline will not be considered.

PAŞA Holding Strateji idarəetmə üzrə mütəxəssis vakansiyasını doldurmaq üçün təcrübəli namizədləri dəvət edir.

İşin təsviri:

• Qrupun bütün Korporativ, Biznes və Funksional strategiyalarının hazırlanmasında fəal şəkildə iştirak;
• Qrupun Strateqiyasının icrasının dəstəklənməsi məqsədilə xarici və daxili mühit barədə vaxtaşırı hesabatların və müqayisəli analizlərin aparılması;
• Müəyyən edilmiş kanal və alətlər vasitəsilə strategiyanın izlənməsi və monitorinqi: Strateji İcmal iclası, Qiymətləndirmə kartları, Hesabatlar və s.;
• Əsas aşkarlamalar və təhlillər barədə rəhbərliyə tövsiyələrin hazırlanmasına dəstəyin göstərilməsi;
• Strateqiya ilə əlaqəli Qrup üzrə siyasət və prosedurlarının hazırlanmasında dəstək;
• Qrupun Strateji Aktivləri daxilində Strateji Komitələrin işini əlaqələndirmək;
• Qrupun Strateji Aktivləri və xarici məsləhətçilərlə sıx əməkdaşlıq;
• Korporativ Mərkəz daxilində illik əməliyyat planlaşdırma prosesini dəstəkləmək;

Tələb olunan Təhsil, Təcrübə və Bacarıqlar:

• Maliyyə, İqtisadiyyat, Biznes və ya digər əlaqəli sahələrdə bakalavr dərəcəsi;
• Uyğun sahələrdə minimum 3 illik peşəkar təcrübə;
• Microsoft Office proqramlarında sərbəst işləmə bacarıqları;
• Həm şifahi, həm yazılı ingilis və azərbaycan dillərinin mükəmməl biliyi;
• İqtisadiyyat, korporativ maliyyə, bankçılıq və sığorta biznesləri haqqında ətraflı bilik;
• Sürətlə dəyişən, iri miqyaslı mühitdə müstəqil və komanda ilə birgə işləmə bacarığı;
• Sağlam tənqidi düşüncə və problem həll etmə qabiliyyətləri;
• Mükəmməl ünsiyyət və insanlarla münasibətlər;
• Güclü şəxsiyyətlərarası əlaqələr, təşkilatçılıq və təqdimat bacarıqları;

Müraciət etmə qaydaları:

Maraqlanan namizədlərdən aşağıda göstərilən qaydada müraciət etmək xahiş olunur:
• CV [email protected] ünvanına göndərilməlidir;
• Mövzu sətrində “Strateji idarəetmə üzrə mütəxəssis” qeyd olunmalıdır;
• CV-lər 09 sentyabr, 2021-ci il tarixinə qədər göndərilməlidir.

Diqqət: Bu vəzifənin tələblərinə cavab verməyən, yuxarıda qeyd olunan qaydalara riayət etməyən və müəyyən olunmuş son tarixdən gec müraciət edən şəxslərin namizədliyinə baxılmayacaq.

İşin aid olduğu sahə

KateqoriyaDigər şirkətlər
X