5 C
Baku
Wednesday, February 21, 2024

Təlim, qiymətləndirmə və motivasiya üzrə mütəxəssis – Leobank

0
Təlim, qiymətləndirmə və motivasiya üzrə mütəxəssis – Leobank
Bakı
09.02.2022

Tapşırıqlar:

 • Kadr hazırlığı və inkişafı ehtiyacının müəyyən edilməsi;
 • Təlim proqramlarının, təlimlərin işlənib hazırlanması;
 • “Məhsul” üzrə təlimlərin keçirilməsi (həm ilkin, həm də fasiləsiz, peşəkar təlim);
 • Əməkdaşların soft skills inkişafı;
 • Posttrening müşayiəti;
 • Təlim səmərəliliyinin təhlili.

Tələblər:

 • Təlimlərin, seminarların, təlim proqramlarının hazırlanması və keçirilməsi üzrə 1 ildən yuxarı təcrübə;
 •  Maliyyə sektorunda təlimçi kimi təcrübə üstünlük təşkil edəcəkdir (banklar, kollektor şirkətləri);
 • Tamamlanmış ali təhsil (personalın idarə edilməsi, pedaqogika, psixologiya, sosiologiya sahəsində arzu olunandır);
 •  Şəxsi keyfiyyətlər: ünsiyyətlilik, məsuliyyət, icraçılıq, yeniliyə açıqlıq, əməkdaşların inkişafı, maraq, təşəbbüskarlıq, yaradıcılıq təfəkkürü;
 • Əlavə təhsilin (korporativ təlimçi kursu) mövcudluğu müsbət olacaqdır.

Göstərilən tələblərə cavab verən namizədlər öz CV-lərini elektron ünvanına göndərə bilər (mövzu hissəsində Təlim, qiymətləndirmə və motivasiya üzrə mütəxəssis qeyd etməyiniz xahiş olunur).

 

Задачи:

 • Определение потребности в обучении и развитии персонала;
 • Создание обучающих программ, тренингов;
 • Проведение обучающих мероприятий по “продукту” (как первичное, так и непрерывное, профессиональное обучение);
 • Развитие soft skills сотрудников;
 • Посттренинговое сопровождение;
 • Анализ эффективности обучения.

Требования:

 • Опыт разработки и проведения тренингов, семинаров, обучающих программ (от 1-го года);
 • Преимуществом будет опыт работы тренером в финансовом секторе (банки, коллекторские компании);
 • Оконченное высшее образование (желательно в области управления персоналом, педагогики, психологии, социологии);
 •  Личные качества: коммуникабельность, ответственность, исполнительность, открытость новому, развитие сотрудников, любознательность, инициативность, творческое мышление;
 • Будет плюсом наличие дополнительного образования (Курс корпоративного тренера).

Кандидаты, отвечающие вышеуказанным требования, могут отправить свои резюме. (просьба указать Специалист по обучению, оценке и мотивации персонала в теме письма).

E-mail: [email protected]

İşin aid olduğu sahə

KateqoriyaBank və BOKT işçisi