6 C
Baku
Sunday, March 3, 2024

Verilənlər bazası üzrə analitik – Leobank

0
Verilənlər bazası üzrə analitik – Leobank
Bakı
13.01.2022

Tapşırıqlar:

 • Verilənlər bazasında nümünələrin formalaşdırılması;
 • Məlumat mərkəzinin proseslərinin analitik müşaiyəti;
 • Analitik hesabatların tərtib olunması və vizualizasiyası.

Tələblər:

 • Ali təhsil, əsasən İnformasiya texnologiyaları, tətbiqi riyaziyyat, kompüter elmləri, kompüter mühəndisliyi, iqtisadi kibernetika ixtisasları üzrə;
 • İxtisas üzrə 6 aydan yuxarı iş təcrübəsi;
 • Mükəmməl MS Excel biliyi;
 • SQL dilində verilənlər bazasına skript yazmaq təcrübəsi;
 • Cədvəllər, böyük həcmli məlumatlar, nümunələr ilə işləmək bacarığı; təhlillərin aparılması və cədvəl, təqdimat formatında hesabatların hazırlanması .

Göstərilən tələblərə cavab verən namizədlər öz CV-lərini elektron ünvanına göndərə bilər (mövzu hissəsində Verilənlər bazası üzrə analitik qeyd etməyiniz xahiş olunur).

Задачи:

 • Формирование выборок из баз данных;
 • Аналитическое сопровождение процессов Операционного центра;
 • Формирование и визуализация аналитических отчетов

Требования:

 • Высшее образование, преимущественно по специальности Информационные технологии, прикладная математика, компьютерные науки, компьютерная инженерия, экономическая кибернетика;
 • 6+ месяцев опыт работы по специальности;
 • Уверенное знание MS Excel;
 • Опыт написания скриптов в базы данных на языке SQL;
 • Умение работать с таблицами, большим объемом данных, выборками; проведение анализов и формирование отчетов в формате таблиц, презентаций.

Кандидаты, отвечающие вышеуказанным требования, могут отправить свои резюме (просьба указать Аналитик базы данных в теме письма).

E-mail: [email protected]

İşin aid olduğu sahə

KateqoriyaBank və BOKT işçisi