“Kredex” BOKT maliyyə hesabatlarını açıqlayıb

KREDEX MMC Bank Olmayan Kredit Təşkilatı 2018-ci ilin sonuna dair maliyyə göstəricilərini açıqlamışdır.

Hesabatlar haqqında ətraflı məlumat:

 

 

BOKT KREDEX MMC Audit hesabat 2018