Mikro, kiçik və orta sahibkar statusu qazanmaq üçün illik gəlir nə qədər olmalıdır?

Azərbaycanda mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı istiqamətində addımlar atılır. Bu məqsədlə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 28 dekabr 2017-ci il tarixli fərmanı ilə Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi yaradılıb.

Agentliyin məqsədi ölkədə mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafını dəstəkləməkdir. Agentlik, eyni zamanda, ölkə iqtisadiyyatında kiçik və orta biznesin rolunu möhkəmləndirmək, mühüm iqtisadi inkişaf göstəricilərində xüsusi çəkisini, rəqabət qabiliyyətini artırmağı qarşısına məqsəd qoyub.

Ən çox verilən suallardan biri isə mikro, kiçik və orta sahibkarların kimlər hesab olunması ilə bağlıdır.

 

Nazirlər Kabinetinin 21 dekabr 2018-ci il tarixli qərarı ilə “Mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinin yeni bölgüsü meyarları” təsdiqlənib.

Bu meyarlara əsasən, mikro sahibkar işçilərinin sayı 10-dək, illik gəliri 200 min manatadək olandır. İşçilərinin sayı 11-50 arasında, illik gəliri 3 milyon manatədək olan sahibkar kiçik sahibkar hesab olunur. Orta sahibkar işçilərinin sayı 51-250 arasında, illik gəliri isə 3-30 milyon manat arasında olan sahibkardır.

Mikro, kiçik və orta sahibkarlar üçün güzəştlər də nəzərdə tutulur. Bu barədə Vergi Məcəlləsində müddəalar var.

Məcəlləyə əsasən, mikro sahibkarın gəlir və mənfəətinin 75%-i vergidən azaddır. Eyni zamanda, bu kateqoriya sahibkarlar əmlak vergisi də vermirlər. Mikro və kiçik sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan startaplar müvafiq şəhadətnamə aldıqları andan üç il müddətinə gəlir və mənfəət vergisindən azad olunur.

Kiçik sahibkar isə əsas vəsaitlərə illik amortizasiya normalarını 1,5 əmsalına vurmaqla sürətləndirilmiş amortizasiya tətbiq edə bilər.

Vergi Məcəlləsinə görə, kiçik və orta biznes (KOB) daxil olan şirkətlər KOB reyesterində qeydiyyata alındıqları andan etibarən yeddi il müddətinə mənfəət, torpaq, əmlak və əlavə dəyər vergisindən azad olunurlar.