27 C
Baku
Wednesday, July 24, 2024

“Yapı Kredi Bank Azərbaycan” Ekoloji və Sosial Siyasət normalarının tətbiqinə başlayıb

®Yapı Kredi Bank “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” QSC ətraf mühit vә sosial fәaliyyәtlәr sahəsində görülən işləri davamlı inkişaf konsepsiyasının tərkib hissəsinə çevirmiş, habelə Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının Qlobal Sazişi vә Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının Dayanıqlı İnkişaf Mәqsәdlәrinə əsaslanaraq Ekoloji və Sosial Siyasətini təsdiq etmişdir.

Bank “Ekoloji və Sosial Siyasət” fəaliyyəti sahəsində ətraf mühitin çirklənməsinin minimuma endirilməsinə və mühafizəsinin təkmilləşdirilməsinə, təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə edilməsinə, ətraf mühitin mühafizəsinə və təbliğinə yönəldilən bir sıra işlər görmüşdür.

Əsas sәhmdarı olan Koç Holdinq qrupunun yenilikçi yanaşması vә qabaqcıl siyasәtlәrinә әsaslanmaqla Bank әtraf mühit vә sosial göstәricilәrinin yaxşılaşdırılması fәaliyyәtlәrini hәyata keçirir və gələcəkdə həmin fəaliyyətini davam etdirəcəkdir.

Son xəbərlər
Digər xəbərlər