Əməliyyatı mənfəət və zərərdə olan banklar – RENKİNQ

0

Azərbaycanda bankların 2019-cu ilin 3-cü maliyyə rübü üzrə əməliyyat mənfəət və zərərlə tamamlayan banklar: