20 C
Baku
Friday, May 24, 2024

Azərbaycanda neft hasilatı 5% azalıb, qaz hasilatı isə 16% artıb

Sənaye müəssisələri və bu sahədə fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarlar tərəfindən 2022-ci ilin yanvar-mart aylarında 20,6 milyard manatlıq və ya 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3,9 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. Neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 1,1 faiz, qeyri neft-qaz sektorunda isə 18,1 faiz artmışdır.

Sənaye məhsulunun 73,7 faizi mədənçıxarma sektorunda, 21,6 faizi emal sektorunda, 4,2 faizi elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı sektorunda, 0,5 faizi isə su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorunda istehsal olunmuşdur.

Mədənçıxarma sektorunda əmtəəlik neft hasilatı 5,4 faiz azalmış, əmtəəlik qaz hasilatı isə 16,4 faiz artmışdır.

Emal sektorunda sair nəqliyyat vasitələrinin istehsalı 6,6 dəfə, avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların istehsalı 2,3 dəfə, elektrik avadanlıqlarının istehsalı 2,1 dəfə, tikinti materiallarının istehsalı 83,8 faiz, mebel istehsalı 70,0 faiz, kimya sənayesi məhsullarının istehsalı 69,1 faiz, əczaçılıq məhsullarının istehsalı 67,4 faiz, geyim istehsalı 50,2 faiz, metallurgiya sənayesi məhsullarının istehsalı 34,9 faiz, rezin və plastik kütlə məmulatlarının istehsalı 29,3 faiz, kağız və karton istehsalı 27,3 faiz, poliqrafiya məhsullarının istehsalı 25,2 faiz, maşın və avadanlıqların istehsalı 23,0 faiz, neft məhsullarının istehsalı 16,2 faiz, hazır metal məmulatlarının istehsalı 15,2 faiz, qida məhsullarının istehsalı 9,4 faiz, ağacın emalı və ağacdan məmulatların istehsalı 5,4 faiz, tütün məmulatlarının istehsalı 4,5 faiz, kompüter, elektron və optik məhsulların istehsalı 4,1 faiz artmış, toxuculuq sənayesi məhsullarının istehsalı 10,1 faiz, maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri işləri 14,8 faiz, içkilərin istehsalı 20,0 faiz, dəri və dəri məmulatlarının, ayaqqabıların istehsalı 21,6 faiz azalmışdır.

Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı sektorunda istehsalın həcmi 2,2 faiz, su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorunda isə 10,2 faiz artmışdır.

Son xəbərlər
 ⁠
Digər xəbərlər