3 C
Baku
Monday, March 4, 2024

Bankların nəzarətində olan şirkətlər

Banker.az saytı olaraq bu dəfə sizə bankların törəmə şirkətləri haqqında məlumat verəcəyik. 

Ümumiyyətlə törəmə şirkətlər nizamnamə kapitalında üstün iştirakına görə və ya iştirakçıları arasında bağlanmış müqaviləyə müvafiq surətdə digər təşkilat onun qəbul etdiyi qərarları müəyyənləşdirmək hüququna malik olur. Şirkət yeni bir şirkət yəni, törəmə şirkəti yaratmaqla öz əməliyyatları və aktivlərini bölmək üçün istifadə edir. Bu zaman ana şirkət yeni şirkətin səhmlərini öz səhmdarları arasında onların paylarına mütənasib surətdə bölür. Şaxələnmə zamanı ana şirkətin səhmdarlarına çatacaq dividentləri törəmə şirkətin səhmləri ilə ödəməsi təcrübəsi də geniş istifadə olunur.

Təşkilati struktur təsərrüfatlaşan obyektə çoxşaxəli təşkilati strukturlar xasdır. Beynəlxalq təcrübəyə müvafiq departamentləşmədə törəmə istehsal qurumlarını əhatə edən xətti, yaxud iyerarxik, aparıcı şöbələr prinsipində xüsusiləşən funksional və nəhəng təşkilatlara xas menecer idarəetməsinə əsaslanan diviziyon, xarici təsirlərə, yeniləşməyə meyli ilə fərqlənən adaptiv – yaxud üzvü strukturlar təsnifatı vardır.

Aşağıdakı cədvəldə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların törəmə şirkətləri ilə tanış ola bilərsiniz. Lakin onu da qeyd edək ki, hazırda fəaliyyət göstərən banklardan bir neçəsinin elə özləri törəmə şirkətləridir. Bu banklara VTB Bank, YapıKredi Bank, Nikoil Bank, İran Melli Ziraat Bankı aiddir.

[table id=109 /]

Son xəbərlər
Digər xəbərlər