20 C
Baku
Monday, May 20, 2024

İnkassasiya şöbәsinin inkassator-kassiri (Bakı, Xaçmaz vә Mingәçevir üzrә) – ExpressBank

Tәlәblәr:

  •  Orta vә orta-ixtisas tәhsil;
  •  İnkassasiya sahәsindә müvafiq tәcrübә;
  •  Azәrbaycan dilindә sәrbәst danışıq bacarığı;
  •  Komandada işlәmәk bacarığı;
  •  Bank vә ya ödәniş terminalları ilә işlәyәn namizәdlәrә üstünlük verilir.

Vәzifә öhdәliklәri:

  •  Bankda nağd vәsaitlәrin vә qiymәtlilәrin tәhlükәsiz daşınması, bankomatların nağd
    vәsaitlә tәmin edilmәsi ;
  •  Nağd vәsaitlәrin vә qiymәtlilәrin lazımi ünvana tәhvil verilmәsi.

[email protected]

Son xəbərlər
 ⁠
Digər xəbərlər

1 comment

Comments are closed.