4 C
Baku
Thursday, February 22, 2024

Baş mühasib (Goranboy) – MKT İstehsalat Kommersiya MMC

0
Baş mühasib (Goranboy) – MKT İstehsalat Kommersiya MMC
Goranboy
31.05.2023

Vakansiyanın təsviri

 • Şirkət tərəfindən həyata keçirilən bütün maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının mühasibat uçotunda düzgün əks etdirilməsini, mühasibat-maliyyə hesabatlarının müəyyən edilmiş müddətdə tərtib və təqdim edilməsini təşkil və nəzarət edir;
 • Daxil olan və çıxan pul vəsaitinin uçotunu, mühasibat uçotu hesablarında onların hərəkətini, istehsal dövriyyəsini və xərclərini, xərclər smetasının hazırlanmasını, məhsulun satışını, iş və xidmətlərin yerinə yetirilməsini, maliyyə, hesabat və kredit əməliyyatlarının uçotunu təşkil və nəzarət edir;
 • Məhsulun, iş və xidmətlərin maya dəyəri hesabatının iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış tərtibini, əmək haqqının ödənilməsi hesablarını, dövlət büdcəsinə məcburi ödəmələri, dövlət sosial sığorta fonduna ayırmaları, digər ayırmaları tərtib və nəzarət edir;
 • İlkin mühasibat sənədlərinin, hesablaşmaların və ödəniş öhdəliklərinin hazırlanmasına, əmək haqqı fondunun sərf olunmasının, əmtəə mal qiymətlilərinin və əsas fondların inventarizasiyasının aparılmasına nəzarət edir;
 • Maliyyə nizamına ciddi əməl edilməsini, inzibati təsərrüfat və digər xərclərin, debitor borclarının, çatışmazlıqlarının və digər hesabların mühasibat uçotunda düzgün əks etdirilməsini təmin edir;
 • Şirkətə gələn mal alış sənədləri yoxlanılıb kompüter proqramına daxil olunmasına nəzarət edir;
 • Fəaliyyəti ilə əlaqədar əməliyyatların aparılması və işlərin görülməsi ilə bağlı işəgötürənə vurduğu ziyana görə tam maddi məsuliyyət daşıyır;
 • Fəaliyyəti ilə bağlı sənədlər dövriyyəsinin reallaşdırılmasını və imzalanmasını təşkil etməlidir;
 • Fəaliyyəti ilə əlaqədar digər strukturlarla əlaqələndirməni təşkil etməlidir;
 • Şirkətin etibarının qorunmasını, kommersiya sirrinin saxlanmasını təmin etməlidir;
 • Tabeçiliyində olan işçilərin firmanın strukturu və idarəetmə priniplərinə, subordinasiya və etika qaydalarına riayət etmələrini təmin etməlidir;
 • Əməyin mühafizəsi, əmək-nizam intizamı, yanğından mühafizə normaları, texniki təhlükəsizlik, sanitar-gigeniya və mülkü-müdafiə qaydalarına riayət olunmasını təmin etməlidir;
 • Mühasibatlıq fəaliyyəti ilə bağlı arxivləşdirməni təmin etməlidir;
 • Fəaliyyətinə həvəslə yanaşmalı, yaradıcı, enerjili, intizamlı təşkilatçılıq, kommunikabellilik nümayiş etdirməli, peşəsi ilə bağlı yeni texniki biliklər və təcrübələr toplamalı, sosial, təşkilati və fərdi psixoloji ovqatı qavramağı bacarmalıdır;
 • Şirkətin məqsəd və hədəfləri istiqamətində çalışmalıdır;
 • Əmək və nizam-intizam qaydalarına riayət etməlidir.

Xüsusi tələblər

 • Ali təhsil;
 • 5 ildən çox iş təcrübəsi;
 • 1C, digər uçot proqramlarında, MS office, internetdə sərbəst iş bacarığına malik olmalıdır;
 • Maliyyə uçotu standartların bilikləri olmalıdır;
 • İdarəçilik təcrübəsi olmalıdır;
 • Dİl bilikləri arzuolunandır;
 • Punktual, işgüzar və tərbiyəli olmalıdır.

İşin aid olduğu sahə

KateqoriyaMühasib