5 C
Baku
Saturday, February 24, 2024

Business Group Associate – PASHA Holding

0
Business Group Associate – PASHA Holding
Bakı
02.06.2020

PASHA Holding invites experienced candidates to fill the position of Business Group Associate

The Associate will:

• Conduct continuous monitoring of PASHA Holding’s banks’ and/or insurance companies performances both in Azerbaijan and abroad based on regular reporting and inform the Business Group Director of trends in performances, risks associated with activities and any other issues;
• Liaise with the banks and/or insurance companies to ensure the timely implementation of the decisions of the Supervisory Boards and/or the Committees reporting to the Supervisory Boards in the banks and/or insurance companies;
• Liaise with Group Functions within the Holding (such as Finance, Risk Management, HR, Audit, IT, PMO, Strategy management etc.) with regard to set up and implementation at the Holding’s banks and/or insurance companies level of various projects/decisions/methodologies;
• Monitor the banks and/or insurance companies, the banking industry and regulatory agencies for potential changes which may affect the banks and/or insurance companies’ business needs;
• Conduct required ad-hoc analysis within the tasks given by Business Group Director;
• Ensure the quality and timely preparation of the Business Plans and Budgets of Business SA’s;
• The execution of Business Group Director’s instructions/joint decisions (with SA’s management or Group functions) on a timely basis and report to Business Group Director in case of delays or inconsistencies, i.e. project management function for Business Group Director;

Experience, Competencies and Skills Required:

• Bachelor’s degree in Finance/Business Management;
• 3-4 years of professional experience in Banking and/or Insurance;
• Strong analytical and problem solving skills;
• Strong interpersonal communication and presentation skills;
• CFA level 2 is a plus;
• Good knowledge of English, Azerbaijani and Russian languages;
• Good knowledge of MS Office (Excel, PowerPoint, Word)

How to apply:

Interested candidates are requested to submit:

• CV to [email protected] ;
• Put “Business Group Associate” in the subject line;
• CVs should be sent by the 30th of June, 2020.

Attention: The candidates will go through initial CV screening review. Those candidates ONLY who succeeds based on CV screening will be contacted via email and/or phone and will be invited to interview.

PASHA Holding Biznes Qrupu daxilində mütəxəssis vakansiyasını doldurmaq üçün təcrübəli namizədləri dəvət edir.

İşin təsviri:

• PAŞA Holdingə daxil olan bankların və/və ya sığorta şirkətlərinin Azərbaycanda və xaricdə fəaliyyətləri haqqında müntəzəm hesabat əsasında fasiləsiz monitorinqinin aparılması və fəaliyyətin istiqamətləri, eyni zamanda həmin fəaliyyət ilə bağlı olan risklər və ya hər hansı digər məsələlər haqqında Biznes Qrupunun direktorunun məlumatlandırılması;
• Müşahidə Şurasının və/və ya Müşahidə Şurasına hesabat verən komitələrin qərarlarının banklarda və/və ya sığorta şirkətlərində vaxtında həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədilə banklar və/ və ya sığorta şirkətləri ilə qarşılıqlı əlaqə;
• Müxtəlif layihələr/qərarlar/metodologiyaların PAŞA Holdingə daxil olan banklara və/ və ya sığorta şirkətlərinə uyğun səviyyədə qurulması və həyata keçirilməsi məqsədilə Holdingdaxili funksional Qruplar ilə (məsələn, Maliyyə, Risklərin idarəedilməsi, HR, Audit, İT, Layihələrin idarəedilməsi ofisi, Strategiyanın idarəedilməsi) qarşılıqlı əməkdaşlığın həyata keçirilməsi;
• Bankların və/ və ya sığorta şirkətlərinin biznes ehtiyaclarına təsir göstərə biləcək potensial dəyişikliklər üçün bankların və/ və ya sığorta şirkətlərinin bank sektoru və tənzimləyici orqanların monitorinqi;
• Biznes qrupunun direktoru tərəfindən verilmiş tapşırıqlar əsasında tələb olunan xüsusi təhlillərin aparılması;
• Holdingə daxil olan bankların biznes planlarının və büdcələrinin keyfiyyətli və zamanında hazırlanmasının təmin edilməsi;
• Biznes Qrupu direktorunun göstərişlərinin/birgə qərarların (SA və ya Funksional qrupların rəhbərliyi ilə birgə) mütəmadi qaydada icrası və gecikmələr və ya uyğunsuzluqlar yarandığı halda Biznes Qrupu direktorunu məlumatlandırmaq yəni Biznes Qrupu direktoru üçün layihə meneceri funksiyasının yerinə yetirilməsi;

Tələb olunan Təhsil, Təcrübə və Bacarıqlar:

• Maliyyə/ Biznesin idarəedilməsi sahəsində Bakalavr dərəcəsi;
• Bankçılıq və ya sığorta sahəsində 3-4 il peşəkar təcrübə;
• Güclü analitik və problemlərin həll edilməsi bacarıqları;
• Güclü ünsiyyət və təqdimat bacarıqları;
• CFA üzrə (2-ci dərəcə) üstünlükdür;
• İngilis, Azərbaycan və Rus dillərində mükəmməl bilik;
• MS Office proqramlarının (Excel, PowerPoint, Word) mükəmməl bilik səviyyəsi;

Müraciət etmə qaydaları:

Maraqlanan namizədlərdən aşağıda göstərilən qaydada müraciət etmək xahiş olunur:

• CV [email protected] ünvanına göndərilməlidir;
• Mövzu sətrində “Biznes Qrupu daxilində mütəxəssis” qeyd olunmalıdır;
• CV-lər 30 iyun, 2020-ci il tarixinə qədər göndərilməlidir.

Diqqət: Müraciət edən namizədlərin CV ləri seçim üçün ilkin baxışdan keçiriləcəkdir. İlkin CV seçimi zamanı qeyd edilən şərtlərə uyğun namizədlər ilə e-poçt və / və ya telefon vasitəsilə əlaqə saxlanılaraq müsahibəyə dəvət olunacaqlar.

İşin aid olduğu sahə

KateqoriyaDigər şirkətlər