2 C
Baku
Tuesday, March 5, 2024

Hüquq məsləhətçisi – SOCAR

0
Hüquq məsləhətçisi – SOCAR
17.05.2023

Vakansiyanın təsviri

 • Məhkəmə qərarlarının icrasının təmin edilməsinə nəzarət etmək;
 • İcra vərəqəsinin icrasının təmin olunmasına nəzarəti həyata keçirilmək;
 • İcranın təmin olunmadığı halda vaxtında icra edilməyən işlər üzrə qarşı tərəfə irad məktubunun layihəsini hazırlamaq;
 • Zəruri olduğu halda icra qurumlarının hərəkətsizliyi barədə məktubu hazırlamaq və müvafiq qurumlara göndərilmək;
 • İcraçının hərəkətsizliyindən məhkəməyə şikayət layihəsini hazırlanmaq və icranın təmin edilməsi üçün tədbirləri görmək;
 • Müqavilə layihələrinə hüquqi rəy vermək;
 • Müqavilə layihəsinin hüquqi baxımından düzgünlüyünü yoxlamaq.
 • Təsdiq edilmiş müqavilənin şöbədə müqavilələrin qeydiyyatı jurnalında qeydiyyata almaq.
 • Müqavilənin 1 nüsxəsinin şöbədə saxlanılmaqla qarşı tərəfə təqdim etmək.
 • Müqavilələrin şərtlərinə riayət olunmasına nəzarəti həyata keçirmək;
 • Müqavilələrin şərtlərinə riayət olunmasına nəzarət etmək.
 • Müqavilə şərtlərinə riayət olunmadığı halda şərtlərə riayət olunmaması faktının aradan qaldırılması üçün pretenziya məktubunu hazırlamaq.
 • Müqavilə şərtlərinə riayət olunmaması faktı davam etdikdə şərtlərə
 • riayət olunmaması faktlarını təsdiq edən sənədlərin toplamaq və
 • məhkəməyə müraciət etmək.
 • • Məhkəmə proseslərində İdarəni təmsil etmək, İdarənin maraqlarını
 • və hüquqlarını müdafiə etmək;
 • Məhkəmə proseslərində İdarənin adından iddiaçı qismində iştirak etmək.
 • İdarənin hüquq və mənafelərinin qorunması məqsədilə iddia ərizələrinin hazırlamaq.
 • Məhkəmə proseslərində iştirak edilməsi üçün etibarnamələrin hazırlamaq.
 • Məhkəmə hazırlıq iclasında iştirakın etmək və məhkəmə tərəfindən tələb olunan məlumatların təqdim etmək.
 • Məhkəmə prosesində iddiaçı qismində iştirakın etmək və iddia ərizəsinin əsaslı olduğunu sübut etməklə idarənin iddiasının təmin edilməsi üçün bütün zəruri hüquqi tədbirləri görmək.
 • İş üzrə vəsatətlərin vermək və zəruri olduğu halda iddianın təmini tədbiri barəsində ərizəni hazırlamaq.
 • Apellyasiya məhkəməsində iştirak etmək.
 • Apellyasiya şikayətinin və ya qarşı tərəfin şikayətinə etiraz ərizəsini hazırlamaq.
 • Sübutları toplamaq, araşdırmaq və apellyasiya məhkəməsində iştirak etmək.
 • İş üzrə vəsatətlər hazırlamaq.
 • Məhkəmə prosesində cavabdeh şəxs qismində iştirak etmək.
 • İddia ərizəsinin araşdırılmaq, struktur bölmələrdən müvafiq məlumatları toplamaq.
 • Etirazın layihəsini hazırlamaq, razılaşdırmaq və məhkəməyə təqdim etmək.
 • Məhkəmə proseslərində iştirak edilməsi üçün etibarnamələri hazırlamaq.
 • Məhkəmə hazırlıq iclasında iştirakın etmək və məhkəmə tərəfindən tələb olunan məlumatları təqdim etmək.
 • Məhkəmə prosesində cavabdeh qismində iştirakın etmək və iddia tələbinin əsassızlığını sübut etməklə iddia tələbinin təmin etmək üçün bütün zəruri hüquqi tədbirlər görmək.
 • Məhkəmə prosesində 3-cü şəxs qismində iştirak etmək
 • Məhkəmə bildirişi, iddia ərizəsi və 3-cü şəxs qismində işə cəlb olunması barədə qərarın araşdırmaq və zəruri məlumatlar təqdim etmək.
 • Məhkəmədə 3-cü şəxs qismində iştirak etmək və əlaqədar izahatlar vermək
 • Müstəqil tələb irəli sürən 3-cü şəxs qismində işə cəlb olunması barədə vəsatəti hazırlamaq.
 • İddiaçı tərəfdən müstəqil tələb irəli sürən 3-cü şəxs qismində işə cəlb oluduğu halda iddia ərizəsini hazırlamaq və ya cavabdeh tərəfdən qoşulduğu halda etiraz və ya qarşılıqlı iddianı hazırlamaq.
 • Vətəndaşların ərizə və şikayətlərini cavablandırmaq.
 • Məktubun (ərizənin) mövzusuna uyğun araşdırmanı aparmaq və cavablandırılması üçün zəruri məlumatları struktur bölmələrdən toplamaq.
 • Toplanmış məlumatlara əsasən cavab məktubunu hazırlamaq.
 • Məktub, müraciət, ərizə, şikayət, xidməti yazı, təqdimat və s. mövzusuna uyğun araşdırmaları və daxili təhqiqatları aparmaq.
 • Struktur bölmələrdən tələb olunan məlumatları tələb etmək.
 • Mövzuya uyğun olaraq cavab məktubunu, rəyi və s. Hazırlamaq.
 • Daxil olmuş məhkəmə icra sənədlərinin araşdırmaq və cavablandırmaq.
 • Hüquqi xidmətin təmin edilməsi ilə bağlı hüquq şirkətinə sifarişləri vermək.
 • İdarənin hüquqlarının qorunması üçün məhkəmə instansiyalarında təmsil edilməsi ilə bağlı sifarişi hazırlamaq.
 • Məhkəməyə təqdim ediləcək sənədlərinin təmin edilməsi və hüquq şirkətinə göndərmək.
 • Hüquq şirkətinin hazırladığı iddia ərizəsinin, apellyasiya və kassasiya şikayətlərinin təsdiqini təmin etmək
 • Qanuni qüvvəsini almış yekun məhkəmə sənədlərinin şöbədə qovluqlara tikmək və prosesi nəzarətdə saxlamaq.
 • Sənədlərin tərcüməsi işinin təşkil etmək.
 • Daxil olan və ya göndərilən sənədin tərcümə edilməsi üçün kənar təşkilata sifarişi hazırlamaq.
 • Tərcümə edilmiş sənədin müvafiq struktur bölməyə göndərmək.
 • İdarədaxili hüquqi xüsusiyyətə malik sənədlərin, layihələrinin qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə uyğunluğunu yoxlamaq.
 • Əmək və icra intizamının pozulması faktlarının araşdırılması və intizam tənbehi tədbirlərinin görülməsinə dair hüquqi rəy verilmək
 • Əmək müqaviləsi üzrə öhdəliklərin və vəzifələrin yerinə yetirilməməsinə dair daxil olan ərizə, şikayət, xidməti yazı və s sənədlərini araşdırmaq.
 • İşçinin faktiki gördüyü iş barəsində məlumatın toplanması, barədəsində yazılmış xidməti yazı ilə tanış etmək və işçinin izahatını almaq.
 • İşçinin izahatının struktur bölmədən toplanılmış məlumatlarla uzlaşdırılmaq, işçinin əməlinin vəzifə təlimatı və əmək funksiyası üzrə öhdəliklərinə aidiyyətini yoxlamaq.
 • İşçinin son 6 ay ərzində intizam məsuliyyətinə cəlb olunub olunmamasını yoxlamaq.
 • Törədilmiş əməlin araşdırılma nəticəsində toplanılmış materiallar əsasında hüquqi qiymət vermək və təqsirkar şəxsləri müəyyənləşdirilərək yazılı rəyi hazırlamaq.
 • Əməlin hüquqi nəticəsinin sonu olaraq intizam məsuliyyətinə cəlb olunması barədə əmr layihəsinin hazırlamaq.
 • İdarənin daimi istifadəsində olan torpaq sahələrinin özbaşına zəbt olunması və mühafizə zonasında qeyri qanuni tikililərə dair tədbirləri həyata keçirmək.
 • İdarənin daimi istifadəsində olan torpaq sahələrində və mühafizə zonasında qeyri qanuni tikililərə dair məlumatları araşdırmaq və əraziyə yerində baxışın keçirmək.
 • Tikinti aparılan sahənin xüsusi mülkiyyətdə olub olmamasını araşdırılması ilə bağlı məktubu hazırlamaq və müvafiq təşkilatlara göndərmək
 • Müvafiq təşkilatlardan mülkiyyətdə olan tikiliyə və ya sahəyə dair sənədləri təmin etmək.
 • İdarənin daimi istifadəsində olan torpaq sahələrinin özbaşına zəbt olunması faktının aradan qaldırılmaq üçün məhkəməyə müraciət etmək.
 • Torpaq və tikilinin idarəyə məxsus boru kəmərlərinin mühafizə zonasında yerləşməsi məlumatını hazırlamaq.
 • Torpaq və tikilinin idarəyə məxsus boru kəmərlərinin mühafizə zonasında yerləşib yerləşməməsinə dair daxil olan sorğunu, məktub, telefonnoqram və s. Araşdırmaq.
 • Əraziyə yerində baxışın keçirilməsi və müvafiq struktur bölmələrdən mövcud olan boru kəmərləri barədə məlumatın tələb etmək.
 • Torpaq və tikilinin idarəyə məxsus boru kəmərlərinin mühafizə zonasında yerləşib yerləşməməsinə dair cavab məktub layihəsinin hazırlamaq.
 • Əmək haqqı: 1514 AZN

Xüsusi tələblər

 • Ali bakalavr / Müvafiq sahə üzrə 2 İl / Müvafiq sahə üzrə
 • Sertifikat tələbləri 4 Sertifikat Müvafiq ixtisas kursu
 • Detallara diqqət
 • Dürüstlük
 • Etik davranış
 • Məsuliyyət
 • Nizam-intizam
 • Öyrənmə qabiliyyəti
 • Peşəkarlıq
 • Qətiyyətlilik
 • Şifahi özünüifadə
 • Stresin idarə edilməsi
 • İşi təqib etmə
 • Yazılı özünüifadə
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Word
 • Microsoft Outlook
 • Cəza icra hüququ
 • Cinayət hüququ
 • Daxili Əsasnamələr
 • Əmək hüququ
 • Əmlak Hüququ
 • Gömrük hüququ
 • Hüquq Nəzəriyəsi
 • İnzibati hüquq
 • İqtisadi hüquq
 • Konstitusiya hüququ
 • Mülki hüquq
 • Ticarət hüququ
 • Tikinti Hüququ
 • Torpaq hüququ
 • Vergi hüququ
 • OpenText
 • Keyfiyyət idarəetmə sistemi
 • Fəaliyyəti tənz. daxili normativ sənəd.
 • Neft sən. əm. müh. vah. idarəet. sistemi
 • Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını bilməli;
 • Neft Sənayesində Əməyin mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemini bilməli;
 • Daxili Əsasnamələri və Qaydalarını bilməli;
 • Əmək hüququnu bilməli;
 • Əmlak Hüququnu bilməli;
 • Gömrük hüququnu bilməli;
 • Korporativ hüququ bilməli;
 • İnzibati hüququ bilməli;
 • Kommersiya hüququnu bilməli;
 • Cinayət hüququnu bilməli;
 • Mülki hüququ bilməli;
 • Ticarət hüququnu bilməli;
 • Tikinti Hüququnu bilməli;
 • Torpaq hüququnu bilməli;
 • Vergi hüququnu bilməli.

İşin aid olduğu sahə

KateqoriyaHüquq