Mühasib (Salyan rayonu) – SOCAR

  Salyan
  Posted 2 months ago

  Vakansiyanın adı Mühasib (Salyan rayonu)
  Elanın bitmə tarixi 17.06.2021
  Keçid kodu 06180/2021 EXT
  Müəssisə, Təşkilat Azəriqaz İB
  Struktur vahidi İqtisadiyyat və uçot şöbəsi
  Ştat vəzifəsinin adı Mühasib (Salyan rayonu)
  Struktur vahidinin ünvanı Salyan şəhəri, C.Cabbalı küçəsi 127
  Şəhər/rayon Salyan rayonu
  Müqavilənin növü Müddətli
  Əməyin ödənilmə dərəcəsi 10
  Əmək haqqı 823.00 azn/aylıq
  SOCAR-ın müvafiq Qərarına əsasən hər faktiki işlənmiş iş gününə görə
  yemək xərci əvəzinə 3 manat əlavə vəsait ödənilir.

  Əlavə məlumat
  İş şəraiti Quruda
  İş rejimi Tam iş vaxtı (həftədə 40 saat)
  Əlavə məlumat
  Yataqxana Təmin olunmur
  İş yerinə çatdırılma Təmin olunmur
  Sığorta Tibbi, Həyat
  •Uzunmüddətli və qısamüddətli aktivlərin, kapital və öhdəliklərin uçotunu
  aparmaq;
  •Gəlir və xərcləri hesabat dövrünə düzgün aid etmək;
  •Mal-materialların mədaxil və məxaricinin sənədləşdirilməsini qüvvədə olan
  qanunvericiliyə uyğun olaraq aparmaq;
  •İdarə üzrə mal-materialların analitik uçotunu və hərəkətinin qeydiyyatını
  aparmaq;
  •Anbarda olan mal-material qalıqlarını yoxlamaq və çatışmazlıqlar haqqında
  tədbirlər görmək;
  •Yerli uçotda mal-materialların mədaxil və məxaric uçotunu aparmaq;
  •Təsərrüfat daxili ehtiyatların aşkara çıxarılması və səfərbər edilməsi
  məqsədilə İdarənin maliyyə fəaliyyətinin iqtisadi təhlilini həyata keçirmək;
  •Daxil olan pul vəsaitlərinin, əmtəə-material dəyərlilərinin tam uçotunun
  təşkil edilməsini, həmçinin onların hərəkəti ilə bağlı əməliyyatların uçotda
  vaxtında əks etdirilməsini təmin etmək;
  •Maddi dəyərlilərin qəbulu və buraxılışının rəsmiləşdirilməsi üzrə müəyyən
  olunmuş qaydalara riayət edilməsini təşkil etmək, əmlak və öhdəliklərin
  inventarizasiyası qaydalarına riayət etmək;
  •Müvafiq sənədlərin qorunması, onların müəyyən olunmuş qaydada
  rəsmiləşdirilməsi və arxivə təhvil verilməsini təmin etmək;
  •İdarəetmə aparatı və xidmətlər üzrə əsas vəsaitlərin sistemdə və yerli
  uçotda hesabatını aparmaq;
  •Pul vəsaitlərinin, əmtəə-material dəyərlilərinin çatışmazlığı və
  mənimsənilməsi ilə əlaqədar materialların rəsmiləşdirilməsində iştirak
  etmək və yazılı şəkildə rəhbərliyə məlumat təqdim etmək;
  •İdarə üzrə təbii qazın satışının və ödənişlərinin hər bir iştirakçı üzrə
  uçotunun tam və dürüst şəkildə aparılmasını təmin etmək;
  •Yaranmış debitor borcların vaxtlı-vaxtında yığılmasına nəzarət etmək;
  •İdarəetmə aparatı və inzibati rayonlar üzrə xidmətlərdə görülmüş iş və
  xidmətlərə görə daxil olan aktları , VHF və hesab fakturaları araşdırmaq,
  yoxlamaq;

  Vəzifə öhdəlikləri (funksiyalar)
  •İstehsal və tədavül xərclərinin, smeta xərclərinin icrasının, məhsul, iş,
  xidmət satışının, tikinti, quraşdırma və sair işlərin dəqiq uçotunun
  aparılmasını həyata keçirmək;
  •Müəyyən olunmuş müddətlərdə debitor borclarının alınmasını və kreditor
  borclarının ödənilməsini, ümidsiz və şübhəli borcların və digər itkilərin
  müvafiq qaydada silinməsini təmin etmək;
  •Hesabat tərtib etmək üçün uçotun müxtəlif sahələri üzrə məlumat
  hazırlamaq;
  •İşçilərə pul vəsaitinin ödənilməsi üzrə digər ödəniş cədvəllərini hazırlamaq;
  •Təsdiq оlunmuş ştat cədvəlinə, iş vaxtının uçotu tabellərinə uyğun оlaraq
  işçilərə əmək haqqının və ödənişlərin ödənilməsini həyata kеçirmək;
  •İşçilərin əmək haqlarından və göstərilən хidmətlərdən gəlir vеrgisini, sоsial
  sığоrta ayırmalarını və digər tutulmaları qüvvədə оlan qanunvеriciliyə uyğun
  оlaraq düzgün həyata kеçirmək;
  •Əmək haqqından ödənişlərin köçürülməsi üçün bank sənədlərini
  hazırlamaq;
  •Sosial sığorta və məşğulluq fonduna nəzərdə tutulmuş hesabatları təqdim
  etmək;
  •Ezamiyyətə gedən işçilərlə hesablaşmaların uçotunu müvafiq
  qanunvericiliyə uyğun olaraq həyata keçirmək.

  Tələblər
  Vətəndaşlıq Azərbaycan
  Tələb edilən təhsil
  Təhsil pilləsi Təhsil əhatəsi
  Ali təhsil Müvafiq sahə üzrə
  Tələb edilən iş stajı
  Təhsil pilləsi Müddəti / İş təcrübəsi Təsvir
  Ali təhsil / Müvafiq sahə üzrə 2 İl / Müvafiq sahə üzrə
  Sertifikat tələbləri
  Tələb edilən sertifikat yoxdur.
  Səriştəlik və digər tələblər
  Məsuliyyət
  Nizam-intizam
  Dürüstlük
  Etik davranış
  Peşəkarlıq
  Şifahi özünüifadə
  Microsoft Excel
  Microsoft Outlook
  Microsoft Word

  Bilməlidir
  •Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsini;
  •Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsini;
  •Azərbaycan Respublikasının “Mühasibat uçotu haqqında qanunu”nu;
  •“Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”ı

  Job Features

  Job CategoryDigər şirkətlər, Mühasib

  Apply Online


  Kredit müraciəti

  Sizin müraciətiniz banka göndərildi.