23 C
Baku
Monday, September 24, 2018

Avtomobil lizinqi yoxsa avtomobil krediti ?

Lizinq maliyyə icarəsi formasıdır və hər hansı bir avadanlığın və ya əmlakın lizinq şirkəti tərəfindən satın alınaraq lizinqalana razılaşdırılmış müddətə istifadəyə (icarəyə) verilməsidir. Müqavilə...

Lizinq əməliyyatlarının həyata keçirilməsi

İki növ lizinqlər olur: operativ və maliyyə. Operativ növ lizinqlərdə müştəri əmlakı icarəyə götürdüyündə lizinq verənə zəmanət verməlidir ki, icarənin müddəti bitdikdən sonra əmlakın...

Lizinq nədir?

Bəzilərinin lizinq şirkətlər haqqında kifayət qədər məlumatı vardır. Lakin hazırda bir çoxumuz, hələ də lizinqin nə olduğu haqqında dolğun məlumata malik deyilik. Lizinq haqqında məlumatınızın...

Geriyə icarə nədir?

Geriyə icarə (Leaseback) – bir növ maliyyə əməliyyatıdır. Burada bir bazar iştirakçısı öz səhmlərini bir alıcıya satır, daha sonra isə onu geri almaq hüququna...

Lizinq nədir və onun yaranma tarixi

Müəllif: Ramil Namazov, AMEA  Kibernetika institutunun aspirantı "Lizinq" sözü ingilis mənşəlidir və "to lease" felindən əmələ gələrək - əmlakı müvəqqəti istifadəyə götürmək və vermək mənasını...

Lizinq uzun müddətli maliyyələşdirmənin forması kimi

Milli assosiasiyaların avadanlıq lizinqi üzrə Avropa federasiyasının (Eurolease) bazis tərifinə görə, «Lizinq – icarədar (icarəyə götürən) tərəfindən istehsal məqsədlərilə istifadə üçün zavodun, sənaye mallarının,...

Lizinqin nə olduğunu hələ də bilmirik

Lizinq- (leasing ingilis sözü olub muzdla vermək mənasını bildirir) ixtisaslaşmış lizinq şirkətinin, firmasının, bank şöbəsinin lizinqalan üçün əmlak olaraq, həmin əmlakın müəyyən müddətə icarəyə...

Lizinqin əsas növləri

Lizinqin mövcud növləri icarəyə götürülən əmlakın müddətinə və müqavilələrin iqtisadi mahiyyətinə görə fərqlənir. Bununla da lizinq əməliyyat (operativ) və maliyyə növlərinə bölünür. Lizinq prosesində iştirakçıların...