Zəngin gələcək – AZN

  Minimal məbləğ: 100 AZN

  Müddət: 18 il

  Faizlərin ödənişi: müddətin sonunda

  Məbləğin artırılması: 4000 EUR əlavə vəsaitin qoyuluşuna icazə verilir.

  Faiz dərəcəsi: AZN illik 8%

  Nəzərdə tutulub: doğulduğu tarixdən yetkinlik dövrünə (18 yaş) qədər olan uşaqlar