Backend developer – VTB Bank

  VTB Az.

  Bakı
  Posted 1 week ago

  Бэкэнд разработчик интеграционной шины

  Требования:

  • Образование высшее техническое;
  • Практические знания Java SE, SQL;
  • Опыт работы с любой промышленной СУБД: Oracle, MSSQL;
  • Практический опыт использования технологий XML, JSON;
  • Знание спецификаций для разработки веб-сервисов: SOAP, WSDL, RESTful;
  • Опыт использования систем версионного контроля Git;
  • Общее знание концепций промышленной интеграции – ESB;
  • Знакомство с семейством методологий Agile;
  • Знакомство с процессом разработки промышленного программного обеспечения;
  • Знание английского языка на уровне достаточном для чтения технической документации;
  • Опыт работы в команде разработчиков, умение разбираться в «чужом» коде;
  • Внимание к деталям, обязательность, умение доводить задачи до конца, умение работать самостоятельно и в команде;

  Обязанности:

  • Участие в интеграционных проектах в роли разработчика;
  • Участие в разработке архитектуры интеграционных приложений;
  • Разработка и совершенствование цифровых сервисов Банка;
  • Обеспечение заданных нефункциональных требований;
  • Работа с унаследованными интеграционными решениями организации: устранение ошибок, расширение функциональности
  • Взаимодействие с разработчиками сторонних систем, участвующих в интеграционных проектах;
  • Участие в составлении проектной и технической документации;
  • Работа с Agile командами: проработка интеграции, совместный запуск процессов;

  E-mail: [email protected]

  Backend developer – İnteqrasiya platforması

  Tələblər:

  • Texniki ali təhsil;
  • Proqramlaşdırma dilləri üzrə iş təcrübəsi: Java SE, SQL;
  • Məlumat bazaları ilə iş təcrübəsi: Oracle, MSSQL;
  • XML, JSON texnologiyalarından praktiki istifadə təcrübəsi;
  • SOAP, WSDL, RESTful əsaslı veb servislərin xüsusiyyətləri ilə tanışlıq;
  • Git versiyalara nəzarət sistemindən istifadə təcrübəsi;
  • Müəssisənin proqram təminatlarının inteqrasiya konsepsiyalarına dair ümumi biliklər – ESB;
  • Agile metodologiyalar ailəsi ilə tanışlıq;
  • Mürəkkəb proqram təminatlarının işlənib hazırlanması prosesi ilə tanışlıq;
  • Texniki sənədləri oxumaq üçün kifayət səviyyədə ingilis dilini bilmək;
  • Proqramlaşdırma komandasında iş təcrübəsi, digər proqramçılar tərəfindən tərtib olunmuş kodlarda işləmək;
  • Detallara diqqət, məsuliyyətlilik, tapşırıqları sona çatdırmaq qabiliyyəti, müstəqil və komandada işləmə bacarığı;

  Vəzifələr:

  • İnteqrasiya layihələrində proqramçı qismində fəaliyyət göstərmək;
  • Proqram təminatlarının inteqrasiyaları arxitekturasının hazırlanmasında iştirak etmək;
  • Bankın rəqəmsal həllərinin hazırlanması və ya təkmilləşdirilməsi;
  • Qeyri-funksional tələblərin təmin edilməsi;
  • İnteqrasiya həlləri ilə işləmə: yeni funksionallığın hazırlanması və ya genişləndirilməsi, səhvlərin aradan qaldırılması,
  • İnteqrasiya layihələrində iştirak edən kənar sistemlərinin proqramçıları ilə qarşılıqlı əlaqə;
  • Layihə və texniki sənədlərin hazırlanmasında iştirak;
  • Agile komandaları ilə iş: inteqrasiya təkmilləşmələri, proseslərin birgə aparılması;

  E-mail: [email protected]

  Job Features

  Job CategoryBank və BOKT işçisi, İT

  Apply Online


  Kredit müraciəti

  Sizin müraciətiniz banka göndərildi.