5 C
Baku
Friday, February 23, 2024

Backend developer – VTB Bank

0
Backend developer – VTB Bank
Bakı
04.05.2021

Бэкэнд разработчик интеграционной шины

Требования:

• Образование высшее техническое;
• Практические знания Java SE, SQL;
• Опыт работы с любой промышленной СУБД: Oracle, MSSQL;
• Практический опыт использования технологий XML, JSON;
• Знание спецификаций для разработки веб-сервисов: SOAP, WSDL, RESTful;
• Опыт использования систем версионного контроля Git;
• Общее знание концепций промышленной интеграции – ESB;
• Знакомство с семейством методологий Agile;
• Знакомство с процессом разработки промышленного программного обеспечения;
• Знание английского языка на уровне достаточном для чтения технической документации;
• Опыт работы в команде разработчиков, умение разбираться в «чужом» коде;
• Внимание к деталям, обязательность, умение доводить задачи до конца, умение работать самостоятельно и в команде;

Обязанности:

• Участие в интеграционных проектах в роли разработчика;
• Участие в разработке архитектуры интеграционных приложений;
• Разработка и совершенствование цифровых сервисов Банка;
• Обеспечение заданных нефункциональных требований;
• Работа с унаследованными интеграционными решениями организации: устранение ошибок, расширение функциональности
• Взаимодействие с разработчиками сторонних систем, участвующих в интеграционных проектах;
• Участие в составлении проектной и технической документации;
• Работа с Agile командами: проработка интеграции, совместный запуск процессов;

E-mail: [email protected]

Backend developer – İnteqrasiya platforması

Tələblər:

• Texniki ali təhsil;
• Proqramlaşdırma dilləri üzrə iş təcrübəsi: Java SE, SQL;
• Məlumat bazaları ilə iş təcrübəsi: Oracle, MSSQL;
• XML, JSON texnologiyalarından praktiki istifadə təcrübəsi;
• SOAP, WSDL, RESTful əsaslı veb servislərin xüsusiyyətləri ilə tanışlıq;
• Git versiyalara nəzarət sistemindən istifadə təcrübəsi;
• Müəssisənin proqram təminatlarının inteqrasiya konsepsiyalarına dair ümumi biliklər – ESB;
• Agile metodologiyalar ailəsi ilə tanışlıq;
• Mürəkkəb proqram təminatlarının işlənib hazırlanması prosesi ilə tanışlıq;
• Texniki sənədləri oxumaq üçün kifayət səviyyədə ingilis dilini bilmək;
• Proqramlaşdırma komandasında iş təcrübəsi, digər proqramçılar tərəfindən tərtib olunmuş kodlarda işləmək;
• Detallara diqqət, məsuliyyətlilik, tapşırıqları sona çatdırmaq qabiliyyəti, müstəqil və komandada işləmə bacarığı;

Vəzifələr:

• İnteqrasiya layihələrində proqramçı qismində fəaliyyət göstərmək;
• Proqram təminatlarının inteqrasiyaları arxitekturasının hazırlanmasında iştirak etmək;
• Bankın rəqəmsal həllərinin hazırlanması və ya təkmilləşdirilməsi;
• Qeyri-funksional tələblərin təmin edilməsi;
• İnteqrasiya həlləri ilə işləmə: yeni funksionallığın hazırlanması və ya genişləndirilməsi, səhvlərin aradan qaldırılması,
• İnteqrasiya layihələrində iştirak edən kənar sistemlərinin proqramçıları ilə qarşılıqlı əlaqə;
• Layihə və texniki sənədlərin hazırlanmasında iştirak;
• Agile komandaları ilə iş: inteqrasiya təkmilləşmələri, proseslərin birgə aparılması;

E-mail: [email protected]

İşin aid olduğu sahə

KateqoriyaBank və BOKT işçisi, İT