27 C
Baku
Tuesday, September 25, 2018

Uğurlu reklamın əsasları

Müəllif: Sancey Tivari (Sanjay Tiwari), marketinq üzrə məsləhətçi, Stenford biznes məktəbinin professoru. Material ingilis dilindən ixtisarla tərcümədə dərc olunur. Reklamda universal qanunlar və düsturlar olmur,...

Hədəf bazarını necə tapmalı və satışları necə reallaşdırmalı

Mən xırda biznes siniflərinə marketinq strategiyasından dərslər keçəndə  iştirakçılardan adətən belə bir suala cavab vermələrini istəyirəm: “Sizin müştəriləriniz kimlərdir? Sizin malları kim alacaq?”  Və mən...

Büdcəyə uyğun Marketinq araşdırması

Marketniq araşdırması sizin xidmətlərinizi və məhsullarınızı satmaq istədiyiniz insan qrupunun tədqiq edilməsidir. Marketiq araşdırmasına vaxt sərf olunması sizin risklərinizi azaldır və uğura olan şanslarınızı...

Büdcəyə uyğun Marketinq araşdırması

Marketniq araşdırması sizin xidmətlərinizi və məhsullarınızı satmaq istədiyiniz insan qrupunun tədqiq edilməsidir. Marketiq araşdırmasına vaxt sərf olunması sizin risklərinizi azaldır və uğura olan şanslarınızı...

Kişilər və qadınlar mal alarkən…

Müəllif: Pako Anderhill (Paco Underhill), ticarət sahəsində mütəxəssis, Evirosel şirkətinin yaradıcısı, tədqiqatlarla və konsaltinqlə məşğuldur. Material ingilis dilindən ixtisarla dərc olunur. Kişilər və qadınlar praktiki olaraq...

Reklamda rəng psixologiyası

Müəllif: ekspert Rudolf İvanoviç Mokşantsev, iqtisadi elmlər doktoru, Novosibir Dövlət İqtisadiyyat və İdarəetmə Akademiyası. Psixoloqlar müəyyən edib ki, rəng baxımından tarazlıq təşkil edən  şərait yaradıcılıq...

Marketinq tədqiqatlarını nə vaxt və necə aparmaq lazımdır? (praktik bilgilər)

Bu məqalədə  aşağıdakı suallara cavab tapacaqsınız: Marketinq tədqiqatlarını  hansı şəraitdə aparmalı Nə  vaxt tədqiqatsız qərarlar qəbul etmək olar Marketinq tədqiqatları  nəyə lazımdır Bazarı  və istehlakçıları tədqiq edərək nəyi...

İstehlakçının ardınca – aşağı

Mənbə: Harvard Business Review Bu il kredit böhranı, işsizlik və qiymət artımı insanları öz vərdişlərini dəyişməyə vadar edir. Lakin heç də bütün şirkətlər bundan necə...

Xidmətin psixoloji qablaşdırılması

Müəllif: Valeriy Yevstafyeviç Nikolayçuk, iqtisadi elmlər namizədi(Plexanov adına Rusiya İqtisadiyyat Akademiyası), Donetsk Milli universitetinin iqtisadiyyat fakültəsinin marketinq kafedrasının dosenti.  Qablaşdırma dedikdə içinə nəyisə qoymaq, bükmək və...

İstehlakçıların müqavimətini necə qırmalı?

Mənbə: Harvard business review Müasir bazarın sərt rəqabət şəraitində bazara yeni məhsullar çıxara bilən şirkətlər müvəffəqiyyət qazanacaqlar. Buna baxmayaraq tədqiqatlar darıxdırıcı statistika gətirir: yeni məhsullar...

Reklam mətnlərinin anlaşıqlığı və onların təsiri

Müəllif: Klaus Mozer (Klaus Moser),Hisen universitetinin reklam professoru, Mannhaym (Almaniya) Dizayn və Reklam universitetinin rəhbəri. Material alman dilindən qısaldılmış və uyğunlaşdırılmış variantda dərc olunur.  “Semantik...

Poçt rekalmının orijinal üsulları

Müəllif: Riçard Krandell (Richard Crandall, Ph.D.) kiçik və orta biznes üzrə mütəxəssis, bir sıra iri şirkətlərin marketinq məsləhətçisi. Bomba-məktub  Reklam mətnlərinin məşhur tərtibatçısı Herşal Qordon Lyuis...

PR effektivliyinin qiymətləndirilməsi

Müəllif: Dilarə Zamanova .PR mütəxəssis Bir əsr bundan əvvəl filadelfiyalı maqnat, “Con Vonameyker” universal mağazalar şəbəkəsinin sahibi demişdir: “Mən dəqiq bilirəm ki, mənim reklama xərclədiyim...

Nümunələrlə reklam – reklametmənin əsas metodu kimi

Müəllif: Andrey Nikolayeviç Tolkaçyov, hüquq elmləri namizədi, hüquqşünas, marketinq, reklam və qiymətli kağızlar bazarının korporativ idarəedilmsinin hüquqi aspektləri üzrə tədqiqatların müəllifi.  Reklametmə metodları- reklamın, formasından...

Sahənin rəqabət qabiliyyətliliyinin analizi

Sahənin, şirkətin, müəssisənin inkişafının alternativ istiqamətlərinin seçilməsi imkanlarının analizi aparılarkən, yeni strategiyaya baza yanaşmasının formalaşması üzrə əsas işlər görülür. Strateji planın başlıca hazırlıq mərhələlərini ətraflı...

Uğurlu ticarət markasının anatomiyası

Müəllif: Henri Çermesson (Henry Charmasson), ictimai əlaqələr və reklam üzrə məşhur mütəxəssis müxtəlif firma, xidmət və məhsullar üçün ad və şüarlar hazırlanması ilə məşğul...

Pərakəndə satış şəbəkəsinə daxil olma və kommersiya təklifinin hazırlanması

Bu gün maraqların gərginliyinə görə alıcı qazanmaq üçün rəqabət ticarət qəfəsələrində yer almaq üzrə rəqabətdən geri qalır. Treyd-marketinqin üsullarının öyrənilməsi və mənimsənilməsi istehsalçılar üçün...

Satışın qapalı modeli və ya süni defisitin yaradılması

Bu gün ənənəvi marketinqin əsas müddəalarıkifayət qədər məlumdur, bununla belə, bu müddəalardan hər birinin öz nöqsanları, öz «amma»ları vardır. 1. Müştərini nazlamaq, əzizləmək, qayğısına qalmaq,...

Marketinq və satış arasındakı fərq nədədir?

Gəlin bir dəqiqəlik bu sual ətrafında fikirləşək. Marketinq olmadan sizin izləməli olduğunuz potensial və real müştəriləriniz də olmazdı, ancaq yaxşı satış texnikaları və strategiyası...