Nağd kredi̇t

  0
  X

  Unibank

  Borcalana dair tələblər

  Yaş : min.20 – maks. 70


  Kredit müraciəti

  Sizin müraciətiniz banka göndərildi.

  Rəsmi gəliri  : minimum 100 AZN;

  Son iş yerində staj : minimum 6 ay

  Kreditin şərtləri

  Məbləğ : min.300 AZN – maks. 20 000 AZN

  Müddət : min. 6 ay – maks.

  • Dövlət müəssisələrində çalışnlar üzrə – 48 ay.
  • Digər müştərilər üzrə – 36 ay

  İllik faiz dərəcəsi : 

  Müştərinin xali əmək haqqısı 1000 AZN-dən çox olduqda

  • 12 ayadək – 18%
  • 13 – 18 ay – 22%
  • 19 – 24 ay – 23%
  • 25 – 36 ay – 24%
  • 37 – 48 ay – 26%

  Müştərinin xali əmək haqqısı 1000 AZN-dən az olduqda

  • 12 ayadək – 22%
  • 13 – 18 ay – 23%
  • 19 – 24 ay – 24%
  • 25 – 36 ay – 25%
  • 37 – 48 ay – 27%

  Komissiya :

  • Müştərinin yaşı 65-dən çox olarsa – 5%
  • Müştərinin əmək haqqısı 173 AZN-dən az olarsa – 4%
  • Digər hallarda (standart) – 2%

  Təminat : Kreditin məbləği 10 000 AZN-dən çox olduqda zamin tələb edilir.

  DTİ tələbi

  Borcalanın ayliq borc yükünün onun gəlirlərinə nisbəti (DTİ əmsalı) hesablanmalıdır. DTİ əmsalı qeyd olunan düsturla hesablanır.

  Burada,

  • D – borcalanın borc yükü
  • PMT – yeni kredit üzrə aylıq ödəniş
  • İ – borcalanın vergidən sonra xalis gəliri

  DTİ əmsalı borcalanın gəlirləri yaşayış minimumu (180 manat) göstəricisinin 3 mislindən aşağı olduqda 40% – dən, yuxarı olduqda isə 50% – dən artıq ola bilməz.