25 C
Baku
Tuesday, September 25, 2018

Rəhbərlərə marja haqqında

Müəllif: Devid D. Reybşteyn (David D. Reibstein), CMO Partners şirkətinin idarəedici direktoru, Pensilvaniyanın Wharton Universitetinin marketinq məktəbinin professoru (University of Pennsylvania). Menecerlər marketinq sahəsində hər...

GAP analiz

Çox vaxt insanlar qarşılarına strateji məqsədlər qoyarkən onları arzuıladıqları ilə gerçəklikdə olan arasındakı ciddi ayrılıq (boşluq) karıxdırır. Belə boşluğun ciddi qəbul edilməsi məqsədlərin seçilməsində kıçılmələrə...

Özünə ziyan vurmadan qiymətləri necə dəyişməli

Müəllif: İqor Vladimiroviç Lipsin, iqtisadi elmlər doktoru, Ali İqtisadiyyat məktəbi –Dövlət Universitetinin ordinar professoru, AİM DU –nin Al menecment məktəbinin dekan müavini. Qiymət qərarlarının əsaslandırılması...

Pareto qanunu – II hissə

İqtisadçı Pareto aşkar etmişdir ki, material dəyərlər yekcins olmayan bölüşdürülməyə malikdirlər(eyni halı Yuran zay məhsul barəsində də müşahidə etmişdi). Biz bir sıra digər sahələrə də...

Maliyyə və idarəetmə uçotları nə ilə fərqlənir?

Müəllif: Oleq İvanoviç Lavruşin, iqtisadi elmlıər doktoru, professor, Rusiya Federasiyası Hökuməti nəzdində Maliyyə Akademiyasının “Pul-kredit münasibətləri və banklar” kafedrasının müdiri. Mühasibat uçotu sisteminə bir-birilə qarşılıqlı...

ABŞ-da maliyyə böhranının səbəbləri və nəticələri – Iqtisadi aspekt

Müəllif:Dr. Fariz Hüseynov , Şimali Dakota Dövlət Universitenin maliyyə müəllimi İlk yazıda ABŞ-da baş verən maliyyə böhranının səbəblərinə 90-cı illərdə qanun aktlarında edilən dəyişikliklərin maliyyə...

ABŞ-da maliyyə böhranının səbəbləri və nəticələri – Hüquqi aspekt

Müəllif:Dr. Fariz Hüseynov , Şimali Dakota Dövlət Universitenin maliyyə müəllimi ABŞ-da başlayan və dünyaya yayılan maliyyə böhranı müxtəlif analitiklərə görə 1930-cu illər durğunluğundan sonra dünyanın...

Firmanın daxili sabitliyinin hesablayıcısı

Müəllif: Yuriy Yuryeviç Ekaterinoslavskiy, iqtisadi elmlər doktoru, professor, sərmayə sahəsinin mütəxəssislərinin Dövlət Akademiyasının idarəetmə kafedrasının müdiri, Rusiya istehsalçılar və sahibkarlar birliyinin məsləhətçisi. Yaxşı zamanlarda riski...

Məhdud Əmr (Limit Order)

Müəllif:Dr. Fariz Hüseynov , Şimali Dakota Dövlət Universitenin maliyyə müəllimi Əvvəlki yazıda əmrlərin bir forması olan bazar əmrlərindən bəhs etmişdik. İndi isə məhdud əmrləri təsvir...

Törəmə maliyyə alətləri nümunələrdə

Törəmə maliyyə alətləri – ikinci dərəcəli qiymətli kağızlardır. Törəmə maliyyə alətləri halında fond bazarının iştirakçısı fiktiv kapitalın (səhmlər, istiqrazlar)özü ilə deyil, bu kapitalın alqı-satqısı üzrə...

Maliyyə tələləri: onları necə tapmalı və zərərsizləşdirməli?

Müəllif: Bryus Henderson (Bruce Henderson), dünyanın ən böyük konsaltinq şirkətlərindən biri olan, 1963-cü ildən fəaliyyət göstərən, illik dövriyyəsi milyard dollardan çox olan Boston Consulting...

Maliyyə intizamına nəzarətin açar metodları

Müəllif: Stiven Breqq (Steven Bragg), Ernst & Young şirkətinin maliyyə məsləhətçisi, dörd şirkətin maliyyə direktoru, Meyn ştatının Universitetinin iqtisadiyyat doktoru. Material ingilis dilindən qısaldılmış və...

Büdcə tərtibatının nümunə alqoritmi

Müəllif: Boris Maksimoviç Karabanov, strateji və təşkilati layihələndirmə, maliyyə idarəetməsi sistemi layihələndirilməsi üzrə mütəxəssis Əsas büdcə (ingiliscə master budget) anlayışı müəssisənin fəaliyyətinin bütün tərəflərini əhatə...

Biznesin idarə edilməsinə məsrəf və marketinq yanaşmaları

Biznesin aparılmasına və qiymət yaranmasına məhsul-məsrəf metodundan imtina menecerlərə asan başa gəlmir. Bu onlardan qiymət üzrə hətta bu məhsulun istehsalının sərmayələşdirilməsinə başlamazdan dəqiq mövqe...

Bazar Əmri (Market Order)

Müəllif: Dr. Fariz Hüseynov , Şimali Dakota Dövlət Universitenin maliyyə müəllimi Əmr (order) ticarət üçün verilən təlimatdır. Əmri verən tərəf nəyi, nə vaxt, hansı mexanizmdə...

Firmanın dəyərinin qiymətləndirilməsi

Müəllif: Vasiliy Sergeyeviç Balabanov Firmanın maliyyə idarəetməsinin məqsədi onun sahiblərinin və səhmdarlarının iqtisadi rifahını dayanıqlı olaraq yüksəltməkdən ibarətdir. Bəs bu rifah nəyi müəyyənləşdirir? Çox şeyi və...

Düşmən ocaq başında

Pricewaterhouse Coopers (PWC) agentliyinin iqtisadi cinayətkarlığa dair apardığı tədqiqata əsasən fırıldaqçılar, oğrular və rüşvətxorlar çox hallarda öz işlədikləri firmalara ziyan vururlar. Şirkətin menecerləri iqtisadi cinayətlərin...

Biznes-planlaşdırmada inflyasiyanın nəzərə alınması

Biznes-planlaşdırmada daima vaxt ötdükcə dövriyyədə olan pul vəsaitlərinin dəyərdən düşməsinə səbəb olan inflyasiya amili ilə qarşılaşmaq lazım gəlir. İnflyasiya müəssisənin fəaliyyətinin bir çox aspektlərində özünü...

Böhrandan sonrakı iqtisadiyyata hazırlıq

Listinq alternativ maliyyələşmə yolu kimi ucuz və iri həcmli vəsaitlərə çıxışı təmin edə bilər Dünya iqtisadiyyatına ciddi zərbə vurmuş qlobal maliyyə böhranının başa çatmaqda olduğu...

Maliyyə uçotu: reallıqdan uzaqlaşma

Maliyyə uçotu heç vaxt qüsursuz olmayıb. Yüzlərlə il bundan əvvəl meydana gəlmiş system müasir bizneslə baş dəftərlərin yazıldığı qaz lələyi qədər uyğunlaşır. Bir sıra...