Təmir krediti

  Borcalana dair tələblər

  Yaş: minimum 18 yaş – maksimum 65 yaş

  Kreditin şərtləri

  Məbləğ : 100 000 manata qədər

  Müddət : 36 ay

  İllik faiz dərəcəsi :

  • Müddət 12 ayadək olduqda – 21%;
  • Müddət 18 ayadək olduqda – 22%;
  • Müddət 24 ayadək olduqda – 23%;
  • Müddət 36 ayadək olduqda – 24%.
   Qeyd: Bu məhsul üzrə yeni müştərilərə kredit verərkən mövcud faiz dərəcələrindən 0.5% aşağı, müsbət kredit tarixçəsi olan təkrar müştərilərə yenidən kredit verilərkən isə mövcud faiz dərəcələrindən 1 bənd aşağı faiz dərəcələri tətbiq edilir.

  Komissiya : 1 % (minimum 20 AZN)

  Qeyd: Zaminliklə verilən kreditlər istisna digər kreditlərdə sığortası məcburidir. Sığorta komissiyası borcalanın yaşından, kredit müddəti və məbləğindən, həmçinin sığorta şirkətindən asılı olaraq dəyişir.

  Təminat : 
  Kreditin təminatı olaraq daşınmaz əmlak və depozit girov götürülür.
  1. Girov daşınmaz əmlak olduqda, onun likvid dəyəri əsas götürülməklə kreditin təminat səviyyəsi 1 ilə qədər verilən kreditlər üzrə minimum 140%, əlavə veriləcək kredit kartı da nəzərə alınmaqla isə minimum 135 %, 1 ildən yuxarı verilən kreditlər üzrə isə kreditin təminat səviyyəsi 150%, əlavə veriləcək kredit kartı da nəzərə alınmaqla isə minimum 145 % təşkil etməlidir.
  2. Girov pul vəsaiti olduqda, kreditin təminat səviyyəsi minimum 110%, əlavə veriləcək kredit kartı da nəzərə alınmaqla isə minimum 105 % təşkil etməlidir.

  DTİ tələbi

  Borcalanın ayliq borc yükünün onun gəlirlərinə nisbəti (DTİ əmsalı) hesablanmalıdır. DTİ əmsalı qeyd olunan düsturla hesablanır.Burada,

  • D – borcalanın borc yükü
  • PMT – yeni kredit üzrə aylıq ödəniş
  • İ – borcalanın vergidən sonra xalis gəliri

  DTİ əmsalı borcalanın gəlirləri yaşayış minimumu (180 manat) göstəricisinin 3 mislindən aşağı olduqda 40% – dən, yuxarı olduqda isə 50% – dən artıq ola bilməz.