Güzəşt müddəti ilə kredit kartı

  0

  Borcalana dair tələblər

  Yaş : Kredit müddətinin sonunda borc alanın yaşı təqaüd/pensiya yaşı həddinədək


  Kredit müraciəti

  Sizin müraciətiniz banka göndərildi.

  Rəsmi gəlir  : 185 AZN;

  Son iş yerində staj : 6 ay

  Məhsul şərtləri

  Kredit xəttinin məbləği : 300 – 30 000 AZN

  Kredit xəttinin müddəti : 12 ay – 36 ay

  İllik faiz dərəcəsi : 28%

  Nağdlaşdırma imkanı: Kredit xətti üzrə limitin 100%-ni nağdlaşdırmaq mümkündür.

  Faizsiz taksit  imkanı: Yoxdur.

  “Grace period” imkanı : 35 günədək.

  “Cash – back” (bonus) imkanı: Yoxdur

  Komissiyalar : 

  • kartın sifariş olunmasına görə –  növündən asılı olaraq kartın qiyməti ödənilir.
  • ATM (banka məxsus) nağdlaşdırma komissiyası  – 1%

  Təminat : Fərdi hallarda zamin tələb oluna bilər.

  DTİ tələbi

  Borcalanın ayliq borc yükünün onun gəlirlərinə nisbəti (DTİ əmsalı) hesablanmalıdır. DTİ əmsalı qeyd olunan düsturla hesablanır.Burada,

  • D – borcalanın borc yükü
  • PMT – yeni kredit üzrə aylıq ödəniş
  • İ – borcalanın vergidən sonra xalis gəliri

  DTİ əmsalı borcalanın gəlirləri yaşayış minimumu (155 manat) göstəricisinin 3 mislindən aşağı olduqda 40% – dən, yuxarı olduqda isə 50% – dən artıq ola bilməz.