Yeni müştəri krediti

  İllik Faiz Dərəcəsi: 24%

  Zamin*: Tələb edilmir

  Girov**: Tələb edilmir

  Müddət: 3-36 ay

  Məbləğ: 300 AZN-dən başlayaraq

  *İstisna hallarda Yapı Kredi Bank Azərbaycan girov tələb edə bilər.

  Girov Predmetləri:

  • Daşınan və daşınmaz əmlak
  • Müddətli və müddətsiz əmanətlər
  • Qiymətli kağızlar və dövlət bonları
  • Bank və Sığorta Təşkilatlarından Alınacaq Təminatlar

  **Zaminsiz kredit götürə biləcək şəxslər:

  • Dövlət işçiləri
  • Müəllimlər
  • Xarici və yerli neft,rabitə,telekomunikasiya,IT və s. şirkətlərində işləyən şəxslər
  • Bank İşçiləri
  • Yapı Kredi Bank Azərbaycan-dan əmək haqqı alan müştərilər

  Qeyd: Xüsusi hallarda bank zamin və başqa sənədlər tələb etmə hüququna sahibdir.
  Bu məhsula Avtomobil, Restrukturizasiya,Daşınmaz əmlak, Dövlət ipotekası (güzəştli və güzəştsiz) və Depozit qarşılıqlı kreditlər şamil edilmir.

  DTİ tələbi

  Borcalanın ayliq borc yükünün onun gəlirlərinə nisbəti (DTİ əmsalı) hesablanmalıdır. DTİ əmsalı qeyd olunan düsturla hesablanır.Burada,

  • D – borcalanın borc yükü
  • PMT – yeni kredit üzrə aylıq ödəniş
  • İ – borcalanın vergidən sonra xalis gəliri

  DTİ əmsalı borcalanın gəlirləri yaşayış minimumu (180 manat) göstəricisinin 3 mislindən aşağı olduqda 40% – dən, yuxarı olduqda isə 50% – dən artıq ola bilməz.