Kreditlə İstirahət

  Borcalana dair tələblər

  Rəsmi gəliri:ə/h-nın 3 misli

  Son iş yerində staj : minimum 6 ay

  Kreditin şərtləri

  Məbləğ : 5 000 AZN –dək.

  Müddət : 12 ay

  İllik faiz dərəcəsi : 25%

  Qeyd: Bankdan əmək haqqı alan müştərilərə 2% endirim edilir.

  Komissiya :

  • 24 ayadək – 1% (min.10 AZN)
  • 25 – 36 ay – 2% (min.10 AZN)

  Təminat : 1-2 zamin ( Kreditin məbləği 2 000 (iki min) manatadək olduqda bir zamin, 2 000 manatdan yuxarı olduqda isə iki zamin tələb olunur.)

  Qeyd: Zaminin aylıq əmək haqqı kredit üzrə ödəniləcək aylıq ümumi məbləğdən yuxarı olmalıdır.)

  Müştəri “Silk Vey Travel” -ə müraciət etdikdən sonra Səyahət paketinin ümumi məbləğinin 20 %-ni qabaqcadan banka ödədikdən sonra “Premium Bnak” ASC tərəfindən ona, məbləğin qalan 80%-i məbləğində kredit verilir. Kreditin təhlili və rəsmiləşdirilməsi bankın daxili qaydalarına əsasən həyata keçirilir.

  DTİ tələbi

  Borcalanın ayliq borc yükünün onun gəlirlərinə nisbəti (DTİ əmsalı) hesablanmalıdır. DTİ əmsalı qeyd olunan düsturla hesablanır.

  Burada,

  • D – borcalanın borc yükü
  • PMT – yeni kredit üzrə aylıq ödəniş
  • İ – borcalanın vergidən sonra xalis gəliri

  DTİ əmsalı borcalanın gəlirləri yaşayış minimumu (180 manat) göstəricisinin 3 mislindən aşağı olduqda 40% – dən, yuxarı olduqda isə 50% – dən artıq ola bilməz.